اسلایدر

مناجات لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
 خدایاو ایواره سویرت قسم
و لیل و پگه هم و زویرت قسم

وگن گن دل داخ کوئر قسم
و آه دخی له لی موئر قسم

و زخم سر شون گرین قسم
خدایا تونو گیون شیرین قسم

خدایا وه روژی گه باریکه ماو
زمین و زمو سردو تاریکه ماو

خدایا و روژی  گه تنیا تونی
کسل کل فراری هر ئر جا تونی

خدایا و روژی گرین شن بهی
و تلاج حلاجی دماون بهی

ادامه مطلب را بخوانید

دو غز ل زیبا با نام گلارا
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
شعری زیبا با نام گلارا از خانم کولیوند


 بوری نَچو کُلِ گُیونم گِلا بیر    

مُلای صد قِصه زُونم گلا بیر   

 مه کوری نا بِلَد وِل بیمه ئژ ری 

تو دُونا بین، مِه نایُونم گِلا بیر

تونی پَل و پَلامارِ دلِ مِه      

خَریوی بی دِرَه تُونِم گِلا بیر 

نَچُو پِر نَگِر ئژ مالم بُوری بوس 

کموتر مالی گیونم گلا بیر  

چَه بَم باینِه دُما دلتنگ و تَنیام

مِدُوم چی ئور و وارونم گلا بیر 

مِه کُوگی بیم کِلَه شیره مَخُونیام 

فِرَه وَختَه کِزَه شُونِم گِلا بیر     

رَتَه رَتمَه سُتینِ دل، دُما تو 

چی اَفتاوِ لُو بُونِم گلا بیر  

دِ ئاز ئِه نُوم دلِم نِیرم هِناتکَم 

هِه نُومت ها وَ سَر زُونِم گِلا بیر 

یَه کُل دردِ تُونَه گِرتیمَسهِ وَر

بُوری هم درد و درمونم گلا بیر

 

شعری دیگر با نام گلارا 

فره ژارو پریشونم گلارا

یسه گر گرتیه گیونم گلارا

آویل دل هنی پلم تو گرتی

هلاک جور دورونم گلارا

یکی جورمه و تئور تو لومه ایله

 نمازو رین وایمونم گلارا

زنیمه خر چیمت ریشی دمونی

گل خم ئه نوم گیونم گلارا

هلاج درد دویریم که گلاره

دی سر نیری مه سامونم گلارا

عمرگن مه ئه دویری تو و سرچی

ای چن روژه که میمونم گلارا

سخونم ژا مکه لویله مکیشی

وخاطر تو هراسونم گلارا

گریوم لاف خم چیم ائور خمبار

ئه جور وشت وارونم گلارا

ریم گم کردیه مال دوس کت ئه کو؟

دو تو هایک دی داغونم گلارا

یسه چوی ائور سی که زیخ باواری

مرشی ئسره دامونم گلارا

ادامه مطلب را بخوانید

اشعاری زیبا ازخانم مریم کولیوند
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

برای پدر و تمام پدرهای سفر کرده  ...

 مه ئژ گُیونِ وژم سیرم دُما تو (من از جان خودم سیر هستم بعد از تو)

خُصه كُل چی و وِل میرم دما تو(و برای هرچیزی بی دلیل ناراحت می شوم بعد از تو)

 دَمه عیده وهارم هَت ئو تو نین! (دم عید است بهارم آمده ولی تو نیستی)

 وِهار مه!  مه كی دیرم دما تو؟!(بهار من!‌من چه كسی را دارم بعد از تو)

 ئه نُوم رو سیمره تو جاسَرِم بین! (در همه منطقه سیمره تو تنها تكیه گاه من بودی)

 بُو سیل كَه آو بیه ژیرم دما تو! (بیا وببین كه لانه ام را سیل ویران کرد بعد ازتو)

 مه كوگی كِم كه لونه شیویاسی (من كبكی هستم كه لانه اش ویران شده )

 اسیر پنجی یه شیرم دما تو(واسیر پنجه های شیر شده ام بعد از تو)

 تو آخر دالِ عُمرم بین و كتی**(تو آخرین امید در بازی زندگیم بودی كه ترا از دست دادم)

 خِر ئه دورِ وژم میرم دما تو!(بعد از تو به دور خودم می چرخم)

 مَنیشم تا اجل بای و بیه ریم (می نشینم تا اجل بیاید و مرا ببرد)

م ئژ گیون وژم سیرم دما تو(من از جان خودم سیر هستم بعد از تو)

برا خواندن مابقی اشعار به ادامه مطلب بروید

اهنگ ها واشعار لک میر (لک امیر)
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
شعر واهنگ لک میر در سوگ مازیار
[]

شعر  واهنگ لکی از لک میر
[]

شعر واهنگ لک امیر در وصف شنگال لک

[]جهت تماشای فیلم های بیشتر به ادامه مطلب بروید

هیهاتی متی بزونی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
شعر زیر ارسال شده توسط بهزاد الماسی عضو کانون تبادل افکار لکستان

کولا شو رمیات منم هیهاتی متی بزونی
چو کپر سزیات منم هیهاتی متی بزونی
پر چین دور دامنت چیت و بنی شویا سه یک
ا چیت و بن شویا منم هیهاتی متی بزونی
زنجیر مه ملونکت طناف دارم لچکت
منصور ا دار کیشیا منم هیهاتی متی بزونی
داوار دور دامنت و تشبریق رمیایه شو
ا داوار شو رمیا منم هیهاتی متی بزونی
چو کموتر آوارتم حاوال پرس ایوارتم
حاوال پرست ولا منم هیهاتی متی بزونی


غزلی بدون نقطه از مرحوم خسروکولیوند
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

دو گۆڵ هاوه صدر سرو سماوه           دو گۆڵ هاوه صدر سرو سماوه

 دو گل هست بر بالای سرو سر به آسمان کشیده...«ها» به معنی «هست».در جمله اسمیه دو گل بالای سرو هست.«وه» در گویش لکی به معنی حرف اظافه«به».«سرو سماوه» سرو سر به آسمان کشیده

عرعروار مدام هاوه هاواوه               هر هاوه دو گل عرعر مأواوه

وار: پسوند، به معنی«مانند»،«هاوه»به معنی «هست».به «هواوه»:به هو،«هر»به معنی همیشه. «هاوه»هست،به معنی«هر هاوه دو گل»همیشه آن دو گل همراهش هست..عرعر مأواوه:جای دارد بر روی یا بالای آن قامت همچون عرعر.معنی بیت: قامت آن زیبا همواره مانند درخت عرعر در هوای بالا رفتن است،روز به روز بلند قامت تر می شود، در حالیکه آن دو گل بر بالای آن قامت چون عرعر جای گرفته ان،منظور از «دو گل»دو پستان است

ادامه مطلب را بخوانید

اشعار زیبای آقای عیسی داودی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط عیسی داودی عضو کانون تبادل افکار
 لکستان
**************************
بوره ای نور دیده چمریتم 
 وهار سوز پر گل چمریتم
 تو گرمای همیشه تاوسونم 
 حنکون  ولگ ریزم چمریتم
 نشون سردی فصل زمسون 
مه تاروژ قیامت چمریتم 
 هزاران گل بوه نذری چملت
 نه یه گل صدهزار گل چمریتم

*******************************

پریشون که دل بی حونه مونمه
 بلاون ادل هر زمسونمه 
 بخن تو ای وهار سوز پر گل
 کلیل بخت ساز مشکل مه


ادامه مطلب را بخوانید

ته ناف دار
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
«ته ناف دار»
ئه ر بالات دویریا، چل گو چل نیم گو /پرچت ره ش ئو کو ئه ر سه ر کو
لوزت شیرین ئو ده م قه ن سول قامت / دیار دوسه که م که ت ئو قیامتئه ر پایمو جاکه ت قُرم که ن یایه / وه ئه شاره تو سه نگم چنیایه
هر هامه ته مات ئی دویر دیار بِیِ / شیوه شیرینت نِشو چیه مم دِیِ
ئه ر ده ر ماله که ت ،جه نگ ئو جه نگ دویه/ سُزیایه دلم ،ئیی نُم ئیِ قییه
هر تالیِ ئی گیست ، ته ناف داریکه / هر داریِ ئه ریِ ، ئاشق ژاریکه
بُخ تینی گِرتمیِ ، بیه ژونِ سه رد / نیشد ئو دو دیده م ، بیناییم ویه رد
مدروشیا وه شو ،چراخ ماله که ت / مه جُجیا چوی شه م ته نیا خاله که ت
ئه ر وئده جا که ت ،ئه خگه بنیشم / تا روژمه ردن هر ئاه بکیشم
ئه ر بِیت تو باینا ،سه د سال مه نیشم / بار دوریه که ت وه کول مه کیشم


داستان زیبای گرگ و سگ(قسمت دوم )
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
تا سفیده صو هَر هامه خَوَر  /  مَر خوینِم بِرشی , بیلِم باین ای وَر

اگر بِگیردین اَر دور پَچی  /  یا وَ زونِ خوش اَرّیتا نَچی

مِ نیون گِرِم , هجومه مَکَم  /  عمرِ فاسِدِت تمومه مَکَم

گرگ وِت ای رفیق دِلِت اِشکونم  /  خیالَلِت کُل اَژ یَک پِشکونم

گَپِ گذشته نار اِی خاطرِم  /  وِژمه مَزونم دُز و کافِرِم

مِ خدا هونه دُریس کِردِمه  /  قاتل و موسَل , چِلیس کِردِمه

وختی سالم بیم , هونه لات نویم  /  اَر دَرِ مالَل , انگِلات نویم

ادامه مطلب

داستان گرگ و سگ (قسمت اول)
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط یداله چراغی عضو کانون تبادل افکار لکستان

یه شو اَژ شوَل وَرَه سالی بی   /  زمین آجرّیا اِسبی شالی بی

یه هفته تَپ تَپ الماسِ زرین   /  چوی بالِ پپی رِزیا اَر زمین

دِنونه دیوار وَر اَر بُنِ وَر  /     خِراوه داوی چوی دِنون خَر

هُمسا اَژ هُمسا خَوَر نیاشتی   /   کَس اَر دشت و بون گذر نیاشتی

کَرّکَرّه مِزی چوی توزِ لشکر  /   تمومِ وِلات گِرتویتی اِی وَر

اَر نزیکِ ایل یه گرگِ پیری   /     وَ دَس یَخبَنون ژار و فقیری

قِی قُپیا , لرز اَر دَس و پا بیتی  /   ویر اَر آبادی , تَقِلا بیتی

سینه خیز , دودِل , وَ حالی حالی   /  تَک دای اَر حصار یه کهنه مالی

شاید وِر اَژ یه آیم بِگالِنی   /    کاوِرِ چاخی اِیر بِراقِنی

یَک دو گِل یاواش جاجاواز کِردی  /  گوشَل قَمچ کِریا , چَمَل واز کِردی

ادامه شعر را دار ادامه مطلب بخوانید

شاهنامه لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

شاهنامه لکی به زبان «اصلی» لكی[1]بر گرفته از کتاب از هگمتانه تا شوش (رشید کوچکی )

1ـ شیران و بوران طــایفه‌ی  دســتان                         راهی بین لوان پری سیستان
2
ـ ایســـــه خالین ولایـــــت ایــــران                       كس پیدا نین ژَ نره شیران 
3
ـ باقـــــی اختیـــــار و دســـت ویتن                      ژَ ‌كی خوف درین، پروا ژه كیتن
4
ـ پیران طلب كرد ، واتش ای پیران                       قاصد آوردن خبر ژَ ایران 
5
ـ او مـــرز و او  بوم، كس نین پیدا                         ایراده  دارون‌، بكینون پیراه 
6
ـ بكـــرون چپــــو تمامی ایــــــران                       بــــستانون قصـــــاص، ژَ نره شیران 


ادامه مطلب را بخوانید

ابیات فال چل سورو
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

فال چل سورو همانند مور یکی از مختصات لک زبانان ویکی از مشخصه ی سرزمینهای لک نشین است.این فال بیشتر در شبهای زمستان

 زمانی که افراد فامیل دور هم جمع میشوندمورد استفاده قرار میگیرد

 1) اَر دوس هزار بو، هر تو یارِمی / هر تو یارَكِه، نو شكارِمی

2) گِلِه گوشتِ تویشك، وَ گوپِه نونا / ماچِ تویله دِت، سه‌تیر وَ شونا

3) دَمَكَت بار بِن دَم دَمانِت كَم / سورمِه عطاری پِر چمانِت كَم

4) خانِم نِمَرِه. گوشت شكارِم / كو گَردی بِكم اَرا كی بارِم

5) شو مانگی خاصه و شرط خوشت بو / سوزه بالابرز و ترکشت بو

6)ژیر سریت نی بو ژیر پاییت له بو/ ژ مال ژ دنیا هر ژنت خاص بو

7) خدا برسان روزی قلیانم / تماکو فروش بکه مهمانمبیش از صد بیت از چل سورو را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید.

ملا پریشان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

آب و خاک این مرز و بوم بزرگان بی‌شماری را در دامان خود، پرورده است که حصار فراموشی بر اثر مرور زمان، بسیاری از آنان را فرو

 گرفته است. معرفی و شناساندن این بزرگان چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور و منطقه، وظیفه‌ای است همگانی و بر هر فرد دوستدار فرهنگ، لازم و واجب است که به سهم خود، جهت معرفی آن‌ها تلاش نماید. در این راستا، به معرفی ملاپریشان، شاعر عارف و دانشمند لرستانی ‌پرداخته می‌شود:.

 

از نام، نسب، زادگاه، مدفن، فرزندان و نحوه‌ی زندگی ملاپریشان، اطلاع چندانی در دست نیست. فقط مرحوم اسفندیار غضنفری(1) جامع دیوان ملاپریشان، در خاتمه‌ی دیوان ملا، ضمن آوردن یک قطعه از اشعار وی، اظهار می‌دارد که در دست‌نوشته‌ای که به دستش رسیده، نویسنده در آن، نام ملا را» محمود« دانسته است که معلوم نیست این دست‌نوشته از کیست و متعلق به چه زمانی است و آیا سندیت دارد یا نه؟ به هر صورت، در احوال و زندگی ملاپریشان، جز این نمی‌توان گفت که وی را »ملاپریشان« می‌گفته‌اند و در شعر، پریشان تخلص می‌کرده و از علمای نیمه‌ی دوم قرن هشتم و احیاناً اوایل قرن نهم بوده است این هم، از آن‌جا استنباط می‌شود که خود ملا، در مطاوی اشعارش اظهار می‌دارد که با شیخ رجب برسی، شارح کتاب »مشارق‌الانوار و مشرق‌الاذکار« معاصر بوده و با وی هم‌کاری و مباحثه‌ی علمی داشته است که خود را نیز بر وی برتری می‌دهد و مدعی است که شیخ برسی فقط در یک رشته، تبحر داشته و در بند بیست و سوم» پریشان نامه« که در مورد عجز ملا رجب برسی است، می‌گوید:

ادامه مطلب

لک میر
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )


شاعر معاصر لک(لک میر)


کیومرث امیری کله جوبی را بیشتر با تخلصِ معروفش «لک امیر» می شناسند،

 

شاعری شیرین کلام که آوازه ی دکلمه های زیبا و دلنشین «لکی» اش مدتی است دیار مادری اش (منطقه ی لکستان) را درنوردیده، و


 حال مخاطبانی به وسعت گستره ی فرهنگی ایران زمین پیدا کرده است. کلمات و واژه های او هر چند برگرفته از گویش «لکی» است، ولی او با بهره گیری از همین گویش محلی به توصیف مفاهیم ملی و اسطوره ای نام آشنایی همچون: «ایران»، «زرتشت»، «کوروش»، «بیستون»، «رستم» و «سیاوش» پرداخته است و شاید همین نکته نقطه ی تمایز او با دیگر قوم گراها باشد. «لک امیر» سخت دلبسته ی تاریخ و فرهنگِ قوم و دیار خویش است و باعشق، سخن از آن ها می گوید، اما در این راه نه تنها ره به افراط نبرده و چنگی بر صورت ملیت خویش نکشیده، بلکه روی ماه هویت ایرانی خویش را نیز بوسیده است. اشعار «لک امیر» بسیار حماسی و غرور انگیزند و واژه هایش، شور و حال سرزمین بکر و افسانه ای «لکستان» را دارند، واژه هایی اصیل و ناب که با کمک آن ها فراز و نشیب های تاریخ و فرهنگ ایران زمین را به زیبایی هرچه تمام به نظم کشیده است.

 این نویسنده و شاعر «لک زبان» با کارهای خود تلاش کرده علایق بومی و محلی «لک» ها را تبدیل به دغدغه هایی ملی کند و در این راه به موفقیت هایی نیز دست پیدا کرده است. «لک امیر» در یک نگاه «لک امیر» متولد نوزدهم شهریور ماه سال 1338 در روستای «کُله جوب» از توابع بخش «سرفیروزآباد» کرمانشاه است. پدرش از طایفه ی «پیره وند» است، طایفه ای که زیستگاه سنتی آن بیشتر در منطقه هلیلان است.

باتشکر ازگرداورنده مطلب اقای مهدی کرمی جهت همکاری و ترویج فرهنگ لکی

 

 خان الماس
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
الماس بیگ معروف به خان الماس فرزند سیدمحمدبگ نوربخش از رهبران بزرگ اهل حق و به عنوان مسند نشین دودمان آتش بیگی پس از سید
 سرخوش بیگ و پس از ایشان سید میرانبیگ و سپس سید میرزا عباس بیگ مرکزیت دو تن اول در دلفان وسومین گربان دروود فرامان هرسین به عنوان یکی از شاعران بزرگ یاری به حساب می‌آیدو قرآن را به زبان عامیانه و به صورت شعر برای استفاده عموم در آورده‌است. به همین خاطر گفتار او به کلام مشهور است. علاوه بر آن ایشان وقایع آینده از زمان شاه عباس کبیر تا انقلاب اسلامی و حتی بعد از آنرا نیز پیشگویی کرده‌است. ایشان برادر حهرات آتش بیگ، جمشید بیگ و ابدال بیگ می باشدو در سال 1072 هجری تولد و در سال 1138 وفات یافته است. خانواده‌ی وی در منطقه‌ای موسم به دیه‌ی نور كه اكنون نورآباد (واقع در شمال غرب استان لرستان) نام دارد می‌زیسته‌اند. دیوان كلام ایشان شامل تفسیر و تعبیر از احكام و قوانین و پیش‌بینی‌های آخر زمانی است. «كلام خان الماس» به پیروی از سنت كلام‌های یاری سروده‌هایی است كه مصرع‌های ده هجایی آن (دو بخش پنج هجایی) بصورت دوتایی و بیشتر با هم قافیه می‌گردند و زبان آن را آمیزشی از لكی و گورانی گفته‌اند. ایشان از اصطلاحات رمزی و نمادین فراوانی برای بیان معانی مورد نظرش بهره جسته، همچون «دام هزار دهان»، «دعوای شیر و اژدها»، «گرز نهصد من رستم»، «گرگ باطنی»، «ماران كوه»، «سواران دشت» و ... كه حتی فهم ظاهری این اصطلاحات بسادگی میسرنیست. بیان مكاشفات، اركان آیین یاری، قربانی، حج حقانی، مسائل بندهشی و مربوط به خلق عالم و آدم از موهوعاتی‌اند كه در دفتر خان الماس بدان پرداخته شده است. یكی از موضوعات مطروحه در دفتر خان الماس، ذمّ مواد مخدر و اعتیاد است و بیان دارد كه زنگار (ژنگ) مواد مخدر (دم و دود) بر دل می‌نشیند و همچون باد عطر غنچه‌ی گل را می‌برد و نیز بمانند گرد و خاك (گرت ؤ توز) بر بلور وجود می‌نشیند. وجود چیون بلور . دود وینه گردن حق وش گرت ؤ توز . قبول نكردن (چیون: چون، وینه: مانند، گردن: گرد است، توز: غبار) اما نام خان الماس بیشتر با پیشبینی‌های آخر زمانی پیوند دارد، پیشبینی‌هایی كه در آن‌ها از آشوب و جنگ میان ملل مختلف جهان خبر داده شده است. هفت روژ و هفت شؤ . جنگ دین مبو آسئاؤان آؤش . كُل وه خیون مبو (روژ: روز، شؤ: شب، مبو: می‌شود، آؤ: آب. خیون: خون) گرگِ باطنی . پر مكی گَزَن نه شارانِ خاس . خراؤ مكی چن (مكی: می‌كند، گزن: گزند، شاران خاس: شهرهای خوب، خراؤ: خراب، چن: چند) مردم نسبت به حق و حقیقت كم توجه می‌شوند. كم سوْ مو چراغ . كُل خاندان دؤر مبو وه دؤر . احوال نذانان (سو: فروغ، روشنایی، دؤر: دوره، زمانه، ی‌رسد رمز مار و سوار اهمیت بسیاری باید داشته باشد، چه در چند جا از آن سخن رفته و عجیب آنكه مارها بهره‌مند (از حقیقت) هستند و سواران نه.
ادامه مطلب

ملا منوچهر کولیوند
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
 
           کله باد

 

باد بهاران ،   !      باد بهاران                        کله باد     هانای !     باد   بهاران

ولیعهد وشت !   وکیل واران                        گیان بخش  چیمان   جلای گلزاران

برف   فرق   کویان    فنا کر                         جاهد    و جولان   جدی     جدا کر

بشکفتگی باخ شادی بلبلان                      باعث      وجود       موجود    گلان 

سرمای زمستان نه تختش خیزان               سختی  نه  صفحه   غبرا    گریزان 

چالاک و چابک جلد جهان گیر                   ضد  زمهریر    سلیمان       تسخیر

تاراج  دهنده   واحد  القهار                      بنای  بانی  ذوق  رنگ  و  بوی وهار

سکان وسنگر تخته کانه وه                     بنور  وه ی  مجنون   نیمه  گیانه وه

او یورت «تشکن» گذر کر وه شاد            اوسا   عازم    بو   پی    «خرم آباد»

«قلندر تپه» بچن غم حاصل                  مداح   چی  چاو ،   کاغذ پرده ی گل

چالاک در هنی چوی هرده جاران          راگه     «مله دار»      او«سر ویاران»

راگه«رومشگان» تا ملک حجیر             ژه   سر   کلاسان  بگذر    وینه   تیر

«میشنان»مچین ساتی بدر گر           بنور    ار    گل گل   جای  خانان   لر

گذر کر اژ تنگ«هاله» وه گلگشت       بعد   اژ«مادیان»رو «پاپیل کیوه شت»

دشتی ون ژه دشت بهشت زیباتر      او   شیرین   دشته   باور   او    خاطر

بپلک او« چنار» او  تاف و عناو            له   «دره دراز»    عبور    کر ژه     آو

«مله شوانان»«دوره»«نای کش»       «پاپیل   کشکان»   راگه    گل بنفش

مچین ار مقام  خضر    پیغمبر           باغاتش    یک یک   او    نظر      باور

زیبا طلعتان  ار  پای  داران جم         حکیمه   سلطان    خانم    و    مریم

ساتی تشریف  بر او جوارشان         گلچینی      بکه ر    ژه    گفتارشان 

شار تمام بگیرد وه صد بشارت         خوش  چنی   حیاط قصر   و عمارت

چو وه «شوه خان» بگیرد وه نشاط/  تشریف بر او زید    منزلگای «راوات»

وه جاکه ی مچین ریت ماو وه دو جار/گذرگای    یمین     گذرگای   یسار

بپلک او نسار   پارچه ی «سفیدکوه»/بچو وه سیران    گلان    خوشبو

خوش وه احوالت دلیل  تیژ رو          رودخانه«کشکان»«گاشمار»کلهو

بپلک او«چنارسقا» وه خوشدل       چی  باز  پرواز  کر   و  برزی بارکل

نشاطن  چنی دیارگه ی یاران       یانه ی   دلارام  هر جا        دیاران  

بنور وه کشکان چم چنی پاچل     پیغام بر پی دوس نه سکنای «بردبل»  

شمال امانت جوینده یار بو          پروانه     شمنار      ملک  تتار بو 

گوناش منورین چوی بیان زرد      ژه   دل   بر  مده ی  دم  آه  سرد  

خوشا و حالت دلیل هام حال      هر دو زاری  کیم تا وخت   وصال

ادامه مطلب

اسامی شاعران لک زبان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )  لکی به فارسی                          لکی به انگلیسی                لکی به ترکی(آذری)               وبلکعس
آهنگ لکی                      بوطیقای شعر لکی             سیوندیها و زبان لکی

              

 *****************************************************************************************************

 *****************************************************************************************************


۰ترکه میر آزادبخت                     ۰ملا حقعلی                  ۰محمود کرماشانی                   ۰نادر هرسینی

 

 *****************************************************************************************************

 

۰ملا منوچهر لکستانی                 ۰ نجف آزادبخت             ۰ شوکه هوز مو نه ن               ۰میرزاحسین بنان

 

  *****************************************************************************************************

 

۰ملا پریشان لکستانی                  ۰  موموند               ۰ یعقوب ماهیدشتی              ۰خان میرزا 

 

   *****************************************************************************************************   

۰ ملا محمد حسن کولیوند              ۰ شامی هرسینی           ۰ خانه داجیه ن                     ۰ محمود قبادی

 

  *****************************************************************************************************

 

 ۰بابا طاهر لک                           ۰ خان الماس            ۰نوشاد نخست                      ۰نوشاد دوم

 

  *****************************************************************************************************

 

۰ ملا عوضعلی                           ۰ جلاله خانم                 ۰ موینا آینه ن                      ۰کریم کولیوند

 

  *****************************************************************************************************

 

۰ شاخوه شین                             ۰ریحانه                 ۰ اسفندیار غضنفری              ۰ ارکوازی

 

  *****************************************************************************************************

 

۰ خاتون                              ۰ فاطمه                 ۰میرزاشفیع مصدق  

   *****************************************************************************************************
                

ادامه مطلب را بخوانید

بابا طاهر شاعری لک زبان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
رضا حسنوند

نمی‌دانم چه كسی برای اولین بار بابا طاهر را لر دانسته و دچار این اشتباه شده است ؟ این اشتباه در نوع خود جالب است زیرا از طرفی لك ها را لر دانسته در صورتی كه این‌گونه نیستو همان قدر لرهابا لك‌ها دارای تمایزند كه كردها با ترك‌ها، و دیگر آن‌كه این اشتباه باعث شد تا هرگز كسی به فكرتحقیق و شرح و بیاناین به اصطلاح فهلویات نباشد و هماره در هاله ای از ابهام بمانند. براینانتساب زبانی افراد، لازمه اش آن است كه به یقین بدانیم كهمباحث و قوانین آن گویش و زبان بر چه منوالی است آن‌گاه قضاوت كنیم.

سال‌هاست كه ادبای ما شعر شاعرانی را كه در گستره زبانی فارسی قابل فهم نیست فهلویات می‌نامند. ولی هنوز كسی متوجه نشده است كه ذكر كلمه فهلویات دردی را دوا نمی‌كند بلكه باید دنبال آن بود كه معانی این اشعار استخراج شود و ریشه‌ی زبانی و گویشی آن‌ها مشخص گردد.

یكی از این قربانیان همیشه‌ی تاریخ ادب فارسی«بابا طاهرعریان» همدانی نشین است. و او نیز مانند بسیاری از شاعران ما كه زادگاهشان شهری و زیستگاهشان شهر دیگر بوده است به همدانی شهرت یافته است و اساساً زادگاهش یكی از شهرهای لك زبان كوهدشت، الشتر و یا نورآباد بوده است ولی در طول تاریخ ادب پارسی چه دخل و تصرفاتی كه در دیوانش نشده است. در دیوان‌هایی كه از بابا طاهر به جا مانده است ابیاتی به چشم می خورد كه هیچ سنخیتی با دیگر ابیات ندارد و این بدان معناست كه ابیات الحاقی در میان دیگر ابیات بابا طاهر بسیار است و مگر اهل ذوقی این بیگانگی را حس كند و تشخیص دهد و نگاهی به ابیاتی كه مرحوم مینوی در یكی از كتابخانه های تركیهیادداشت كرده است فخامت و نژاده بودن ابیات بابا را مشخص می كند.

ادامه مطلب

رضاحسنوند« شوریده لرستانی»
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
زندگینامه رضاحسنوند

به نام خداوند جان آفرین

زندگینامه « شوریده لرستانی»

نمیدانم چند سال از آغاز آفرینش گذشته بود كه میلاد من آغاز شد؟راستی نمیدانم آغاز آفرینش بهار بوده یا تابستان؟ولی محتمل اولین جنبش زندگی برگریزان بوده است.

می پرسید چطور؟بله،جواب میدهم.اگر خزان نبود چرا آن همه مصیبت بر سر تك مرد آفرینش ـ اعنی آدم ـ آمد؟پس چرا؟چرا،چرا؟……….

      خوب ،داشتم می گفتم پرت وپلا می گفتم ببخشید!سبد سبد معذرت.اینجانب درشهریور 1346 هـ. ش. دوروز مانده به برگ ریزان طبیعت ،آفرینش را مفتخر وجود ذی جود خود كردم!تا از آن به بعد دیوانه ای بر جمع دیوانگان شهر افزوده شود وباتحمل اندوهی دیگر جگرخلقت تشفی یابد.از آنجا كه بین من ومیلادم از قبل قول وقراری برای زندگی وجود نداشت نبود، «ما نبودیم وتقاضامان نبود»روزهای نخست نامی نداشتم و بااسامی عاطفی ونی نی پسندی صدایم میزدند.

جهت دانلود فایل صوتی اشعار به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حجت اله مهدوی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
 مجموعه اشعاری دارد به نام گلریزان که تقریبا ۶۴ هزار بیت اشعار فارسی ولکی را در ۱۷۳ صفحه آن گنجانده است.

در زیر ،طنز تکه از شاهکارهای شعر لکی وی تقدیم علاقمندان شعر وادب لکی می گردد

هم دنگِم هِیزگرتْ ِایْ شِرّی مالَ ی                                        اِیْ ساختمون اتاقل چالَ ی

اسماً ساختمون امابلایَ                                                 سه چارک مطبخ دوگز قلایَ

مِنیش دلخوشَم ساختمون دیرم                                       مال ارا زنی خونمون دیرم

مال چه،هارای چالْ، چوار طرَف بَرزِی                                 دیوارَل وامیژ(۱)سربون پِردرزی

ای طور جزیره هار نومجا آوِی                                         حُشک اِمات،چوی لَش ،کشتی خِراوی

اِی دویرا مَری کُنا بِن هُوری(۲)                                        یا مَری آثار یی کُوینه قُورِی
اُطاقَل گُجَرچوی جعبه کرمیت                                         تیرُل کُل باریک چوی ساق سُریت(۳)
سردریا کَشیش نامیزونَسی                                          چو چَفتی سُتین نوم ایونَسِی
تاریخ اِحداث نادیاریی                                                    پیرکردن سی پِشت یادِگاریه
بیس وچوار ساعَت پِروپِرواسِی                                        مَری گُپْ تنگ، بایِوَرجاسی
همیشه هواردِن(۴) وارو کارَسی                                     اور میتِن (۵)عادت وکاروبارُسی
تا اورِی ای پِشت گَرین بای او سَر                                    اِی اَرا تِکَه تَکه مِی او وَر
تِرَکَل کُلْ واز، پِشت چاله مَکِی                                        وژسُ(۶) وَتینی بی حالَ مَکی
تا یی نِم وارون وِری دَرنَچو                                              یی تِک آو اِی سویل(۷) وَهَدَر نَچو
تااَر نوم سَرم کُل بِرِشِنتی                                             اَر ظرف و لِحاف ولی بِپِشکِنتی
یَه اَرا یَه سه ،بیمارَم بِکی                                             اِپا تَپ کِردن(۸) بیزارِم بِکی

ادامه مطلب

به احترام دا
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
 برای تمام این سال ها

 

برای تمام رنج ها

برای تمام دردها

برای تمام گریه ها

برای همه نصیحت هایی که کردی

برای همه ی آرزوهایی که داشتی

برای خوبی هات

برای بودنت

سپاس "داا"

سپاس حضرت عشق.

 

 

ئهِاُوره پلمَ اَنوهَ تو دیرهِ

ئهِدلیا آرزو روهَ تو دیره

توئهِ کوم دودمونی "حضرت عشق"

خداگوشَر دنگهَ "هو" تو دیره؟

 

(این ابر بهانه بغض تو را می گیرد

ایندریا آرزوی رود اشک های تو را دارد

تواز کدام دودمانی "حضرت عشق"

کهخدا گوش به زنگ نوای "یا هو" توست)

 

ادامه مطلب

 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو