اسلایدر

کودتا در دشت خاوه
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

من داریوش شاه :‌ این شهریاری که گوماته مغ از کمبوجیه گرفت ،‌این شهریاری از دیر باز از خاندان ما بود . پس  گوماته گرفت از کمبوجیه

 فارس و ماد را و دیگر سرزمینها را . او آنها را به خویش اختصاص داد . او شاه شد .گوید داریوش شاه :‌نبود مردی ،‌نه پارسی نه مادی نه از خاندان ما کسی که آن گوماته مغ را از شهریاری دور توانستی کرد . مردم از او شدیداَ می ترسید ،‌که مردم را که در پیش بردیه را می شناخت . بیوژندی . از این رو مردم را بیوژندی تا مبادا مرا بشناسند که من بردیه نیستم ،‌که پسر کورش است . کسی جرأت نمی کرد چیزی گفتن در باره گوماته مغ ،‌تا من رسیدم . پس من از اهورا مزداه یاوری خواستم تا اهورا مزداه مرا یاوری داد ... من با تعداد کمی مرد آن گوماته مغ را اوژدم و آنان را که مقدم پیروان او بودند ... به خواست اهورا مزداه من شاه شدم اهورا مزداه شهریاری را به من عطا کرد . (گزیده ای بود از شرح کودتای داریوش در کتیبه بیستون) وضع مردم ماد در عهد هخامنشی سخت به بدی گرائید و این ناخوشایندی که آغاز سلطنت داریوش اول را بدنبال داشت در ماه مارس سال 522 ق. م آغاز شد . کمبوجیه هنگام لشگر کشی به مصر بطور پنهانی برادرش (( بردیه ))‌را به قتل رساند زیرا بیم داشت که وی مقام سلطنت را غصب کند

به گفته هرودت بردیه در سفر مصر همراه کمبوجیه بوده ولی از آنجا به پارس باز گردانده شد و به فرمان شاه به دست شخصی پرکساید نام کشته شد . بنا به گفته ((‌کتسیاس ))‌مغی علیه بردیه - سفندات - نزد کمبوجیه سعایت کرد که او نیز بنام سفندات موسوم بوده و بردیه بخاطر جرمی که مغ مزبور مرتکب شده بود به تنبیه جسمانیش محکوم کرده بود . کمبوجیه بارها بردیه را نزد خویش خوانده بوده و بردیه حضور نیافته بود و فقط پس از احضار سوم به نزد کمبوجیه رفت . کمبوجیه که از ((آمی تیدا))‌(مادر بردیه ) بیمناک بود به اندرز اسفندادات مغ اعلام داشت که مغ بدگویی کننده علیه بردیه را کشته است (‌این مغ از لحاظ قد و صورت با بردیه مشابهت داشت )‌ولی در واقع بردیه کشته شده بود و اسفندادات مغ به لباس او درآمده و نقش او را بازی می کرده است . هر چند خبر کتسیاس جنبه افسانه ای داشته و غیر واقعی می نماید ولی کودتای بردیه دروغین از آن زمان شکل گرفت . طبق کتیبه بیستون بردیه دروغین در دژ پی شیا اواد - بر کوه آراکادریش ظاهر شد . این کوه در سرزمین ماد قرار داشته است . اگر به سخنان کزنفون اعتماد کنیم - بردیه نیز در زمان حیاط خویش ساتراپ آنجا بوده است . بردیه دروغین به آسانی موفق شد و مردم تمام نواحی شاهنشاهی وسیع وی را به شاهی شناختند و مطیع وی گشتند و به زودی حاکم بلامعارض و بدون شریک شاهنشاهی شد . به گفته هرودت وی به تمام ایالات و نواحی پیکها گسیل داشت و جلوس خویش را به تخت سلطنت اعلام کرد . از آن جمله پیکی نیز به مصر گسیل گردید و کمبوجیه در آن زمان خود در مصر بود . کمبوجیه به شتاب عازم ایران شد ولی در راه در گذشت . سبب اینکه گئوماته چنین به آسانی تمام اقوام مطیع پارس و خود پارسیان را قانع کرد که به او بپیوندند و از کمبوجیه قطع علاقه کنند چه بود ؟ هرودت معتقد است استبداد و بیخردی فرزند کورش و ناکامیهای نظامی او در اتیوپی در این مورد دخیل بوده است و آنکه به عادت پارسیان نیروهای اصلی جنگی و دربار و بخش عمده دستگاه اداری مرکزی کشور در لشگر کشی با پادشاه بودند ، نیز کار یاغی را آسان کرد . ولی با این حال علت اصلی را باید جائی دیگر جستجو کرد . گئوماته به مردم ساکن امپراطوری چیزی داده بوده که در عهده سلطنت کوروش و کمبوجیه محال بود نصیب ایشان شود . و این خود بی درنگ مردم را هواخواه حکومت جدید وی ساخت . منابع ما درباره جنبه اجتماعی کودتای گئوماته ظاهراَ اطلاعات ضد و نقیضی می دهند . هرودت معتقد است ، گئوماته در مدت هفت ماه حکومتش کارهای نیک فراوان انجام داد بطوری که وقتی کشته شد همه در آسیا دریغ خوردند باستثنای خود پارسیان . در کتیبه بیستون اما بر شیوع دروغ ، دشمنی و ظلم و ستم و ... تاکید شده است . دو تن از دانشمندان شوروی آکادمیسین . ( و.و.استرووه)‌و« و.أ .

 

تیورین » معتقدند گئوماته مغ به بزرگان و داریوش به عامه آزادگان پارسی متکی و مستظهر بوده و ... گئوماته که با یک کودتای درباری به قدرت رسیده بود بر اثر کودتای درباری دیگری نابود شد . و به روایت هرودت یکی از زنان حرم او - حرمی که از کمبوجیه به او رسیده بود - راز خویش پیش پدر خویش « اوتان » که یکی از بزرگان پارس بود فاش کرد . داریوش که شاهزاده ای بود از شاخه دیگر خاندان هخامنشیان به اتفاق شش نفر از شریکان توطئه که در شمار آزادگان پارس بودند پنهان وارد منزل او در دژ سیکایا اواتیش - از ناحیه نیسای ( به آشوری نیشای ، نیششا)‌ماد شد و در دهم ماه باگایادیش (29 سپتامبر سال 522 ق.م)‌او را کشت . داریوش در این کودتا به پادشاهی پارس رسید و نخستین کار وی کنده کاری دیوار سنگی بیستون و نقش وقایع کودتای گئوماته بود . در سنگ نوشته بیستون به محل و مکان کودتای داریوش و نیز از محل حکمرانی و دژ گئوماته سخن رفته است . راستی ناحیه نیسا و دژ سیکایا در کدام بخش از حکومت مادها بوده است . در دامنه های کوه گرین (رشته کوه زاگرس)‌ و در شرق « دم آیزه » دشت وسیع ، خرم «خاوه» قرار گرفته . دشت خاوه زمانی جایگاه کاسیتهای دامدار بیابانگرد بوده است ،‌کاسیتها قومی جنگجو و پرورش دهنده بهترین اسبهای ایران بودند که به گفته استراین : گاه توانسته بودند برای مقابله با سپاه شوش و بابل تا سیزده هزار کماندار در اختیار ایلامیها بگذارند . کاسیتها سازندگان مفرغ بشمار می روند . دشت خاوه به گفته بسیاری از مورخین مشهور به دشت نیسا (نیشای ، نیششا)‌و یا نیسین می باشد و جزء کشور اللی پی (در جنوب کرمانشاه )‌بوده اســت . سرهنری راولینـــسون در سفر نامــه خــود می گوید: ‌به نظر من اراضی غنی و چمنزارهای خاوه همان منطقه نیسین است که اسکندر از بغستان یا بیستون هنگام مسافرت از شوش به همدان از انجا دیدن کرد. تصور نمی کنم نویسندگان جهان کهن هیچ موضوع دیگری را به اندازه نیسین و دشتهای نیسین به ابهام آمیخته باشند .شکی نیست اسبهای نیسین ازنژاد استثنایی بوده واز نظر هیکل ،قدرت و زیبایی بی نظیر بوده اند و پادشاهان و نجبای ایران توجه خاصی به این موضوع ومواظبت از اسب ها داشته اند .یونانیان که خود دچار اشتباه شده اند بر این عقیده اند که تعداد بیشماری از این اسبها در چراگاههای ماد وجود داشته که مبدأ آن محل را نیسین قلمداد کرده اندآقای محمد سهرابی در کتاب خود ((لرستان و تاریخ قوم کاسیت ))می نویسد ::از جمله دیگر موقـعیتهای تاریــخی دشـت خاوه واقع شدن جنگ داریوش اول شاه هخامنشی با بردیا (486-521ق .م)در آن است کتیبه بیستون محل جنگ داریوش اول با گئوماته مغ (526ق.م) ( بردیا - سیمردیس )‌را در دژ (‌سی که یه اواتیش )‌در سرزمین نیسا در ماد نوشته است . این مکان را دانشمندان بشکل سکاوند و سیکاوند نوشته و محل آن را در محدوده بین هرسین و نورآباد دانسته اند )‌. گیرشمن می نویسد که:‌« سکاوند در جنوب بیستون کنار راهی که از لرستان گذشته و به جلگه شوش می رسد ، سکاوند در لرستان قرار دارد .» اندره گدا ، سیکاوند را در لرستان می داند و آن را سرزمین سگوندهای غربی این ناحیه دانسته است . او می نویسد « این قلاب (قلاب کمربند به ده شکل گوزن خوابیده یکی از آثار مفرغی بدست آمده از دلفان در نزدیکی شهر هرسین لرستان و از سرزمین لرهای سگوند بدست آمده است .) دشت نیسین محل تاخت و تاز مقدونیان بوده ، دیاکونوف در تاریخ ماد می نویسد : (( ... پس اسکندر به ماد رفت و از دشتهای مشهور نیسه که چراگاه (50000)‌اسبان متعلق به لشگریان شاهی بود بازدید کرد و معلوم شد که بخشی از اسبان را سپاهیان مقدونی به غارت برده اند )‌. پروفسور هرتسفلدنیز دژ سیکوند را همان دژی می داند که گئوماته مغ در آن حکمرانی می کرده است :‌(( این گونه قبرها در «فارس» مثل آذربایجان فراوان است که بعضی از آنها کتیبه کوتاهی بخط اواخر عصر ساسانی دارد و من خود یکی از نوع قدیم آنها را درجنوب (بیستون)‌در نزدیکی (هرسین)‌می شناسم که اکنون بنام (سکاوند )‌موسوم می باشد و در یکی از این قبرها یک نقش حجاری دیده می شود که مردی را در لباس ایرانی قدیم نه لباس مادها ، نقش کرده که در مقابل محراب آتش مشغول عبادت است و صورت کوچک یک کشیش ( موبد )‌در طرف راست او نیز دیده می شود . این ناحیه ممکن است همان ناحیه قدیم (نیسایا)‌باشد که قلعه ای داشته و در آن (گوماتامگوس)‌زندکی می کرده است . کلمه (سکاوند )‌از روی همان کتیبه صورت جدیدی است که از( سینکاون)‌ با ستانی در آن نقش سنگی باقی ( استوتوسکا )‌و به همان زمان مربوط است یعنی زمان ( گوماتای مجوس )‌. در منطقه نیسین دژی موسوم به دژ سیکاوند با سیکوند در روستائی به همین نام وجود دارد ،‌این دژ متروکه است و بر بالای تپه ای قرار گرفته است و بنا به گفته مورخین این دژ محل استقرار بردیای دروغین و همان دژی است که داریوش اول در سنگ نوشته بیستون از آن بعنوان دژ (سی که یه اواتیش)‌نام برده است . پس با استناد به سنگ نوشته بیستون و اسناد تاریخی و تحقیقاتی پژوهشگران و دانشمندان نتیجه گیری می شود که دشت نیسن همان دشت خاوه و دژ سیکوند است . شکل گیری این اتفاق تاریخی در منطقه دلفان نشان از قدمت این سرزمین دارد هر چند کشف مقادیر زیادی آثار مفرغی که خود گویای گذشته ای متمدن و تاریخی است و کشف اولین اثر مفرغی دلفان اهمیت تاریخی و فرهنگی این منطقه را آشکار تر نمود ولی وجود ابهامات و ناگفته ها ی بسیاری که تا کنون بعنوان رازهای تاریخی این منطقه پوشیده مانده است ،جوانان و پژوهشگران را به کنکاش و جستجوی بیشتر فرا می خواند .می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
ps4 games 1398/09/15 03:11
Excellent weblog right here! Additionally your website a lot up very fast!
What host are you using? Can I get your associate link to your host?
I desire my web site loaded up as quickly as yours lol
quest bars cheap coupon twitter 1398/09/12 04:33
This is the right web site for everyone who wishes to understand this topic.
You know so much its almost hard to argue with you (not that
I actually will need to…HaHa). You definitely put a
new spin on a topic which has been discussed for many years.
Great stuff, just excellent!
quest bars cheap 1398/09/11 12:43
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
However, how could we communicate?
quest bars cheap 1398/09/9 08:34
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging
for? you made blogging look easy. The overall look of
your site is wonderful, as well as the content!
coconut oil what 1398/08/24 10:46
I do believe all the ideas you've presented to your post.
They're really convincing and will certainly work.
Nonetheless, the posts are very brief for newbies. Could you please lengthen them a bit from subsequent time?
Thanks for the post.
tumblr.com quest bars cheap 1398/07/20 12:45
Hello, just wanted to tell you, I loved this blog post.
It was helpful. Keep on posting!
quest bars cheap 1398/06/18 01:35
If some one desires to be updated with latest technologies then he must
be go to see this website and be up to date all the time.
quest bars cheap 1398/06/15 17:24
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
A fantastic read. I will definitely be back.
minecraft games 1398/05/28 04:17
Hi, Neat post. There's a problem with your website in internet explorer,
might test this? IE nonetheless is the market
leader and a good component of folks will
leave out your great writing because of this problem.
plenty of fish dating site 1398/05/23 11:57
I will immediately seize your rss feed as I can not in finding
your e-mail subscription link or newsletter service. Do you've any?
Please allow me know in order that I may just subscribe.
Thanks.
dating site 1398/05/10 15:02
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable
job and our whole community will be thankful to you.
smore.com 1398/05/4 03:59
Very good blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm
a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like
Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed ..
Any tips? Appreciate it! pof natalielise
plenty of fish dating site 1398/05/2 13:03
Hi there everyone, it's my first pay a visit at
this web page, and piece of writing is truly fruitful for me, keep up
posting these types of posts.
natalielise 1398/05/1 22:59
Thanks very nice blog! natalielise pof
plenty of fish dating site 1398/04/24 16:26
I will right away clutch your rss as I can't find your email subscription link
or newsletter service. Do you've any? Kindly permit me recognise in order that I may subscribe.
Thanks.
ps4 best games ever made 2019 1398/03/22 23:40
Awesome! Its actually amazing article, I have got much clear idea concerning from this post.
gamefly free trial 2019 coupon 1398/03/20 17:51
I am curious to find out what blog platform you have been using?
I'm having some small security problems
with my latest site and I would like to find something
more secure. Do you have any recommendations?
gamefly free trial 1398/03/17 01:16
My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
This post actually made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for
this information! Thanks!
gamefly free trial 1398/03/8 19:19
Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My site looks weird when browsing from my iphone4.
I'm trying to find a theme or plugin that might
be able to correct this issue. If you have any recommendations,
please share. Cheers!
gamefly free trial 1398/03/8 07:42
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd
like to shoot you an e-mail. I've got some creative ideas for your
blog you might be interested in hearing. Either way, great
website and I look forward to seeing it develop over time.
minecraft pc download 1398/02/27 19:28
I’m not that much of a online reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Cheers
mojang minecraft download 1398/02/26 05:31
Just want to say your article is as astonishing.
The clarity in your post is just spectacular and i
could assume you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab
your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and
please carry on the rewarding work.
minecraft download free pc 1398/02/16 23:48
It's awesome to visit this site and reading the views of all
friends concerning this article, while I am also zealous of getting experience.
gamefly free trial 1398/02/13 22:01
If you are going for best contents like I do, just
visit this web site daily as it presents feature contents,
thanks
chocolate 1397/02/11 13:26
Quality articles or reviews is the important to interest the visitors to
visit the web site, that's what this web page is providing.
How do you prevent Achilles tendonitis? 1396/05/16 11:21
I wanted to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every little
bit of it. I have got you book marked to check out new stuff you post…
Foot Complaints 1396/05/9 08:03
Hi to all, the contents existing at this web site are actually awesome for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
Can you stretch to get taller? 1396/05/6 18:18
No matter if some one searches for his essential thing, therefore he/she desires to
be available that in detail, therefore that
thing is maintained over here.
manicure 1396/02/13 22:26
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super
long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any points for newbie blog writers? I'd really
appreciate it.
manicure 1396/02/11 18:33
naturally like your web-site but you need to take a look at
the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and
I to find it very troublesome to inform the truth on the other
hand I will definitely come back again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو