اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.

دسته بندی:

می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
gwolattal 1398/08/18 07:53
venlafaxine er 75mg http://venlafaxineeffexorhf.com/ - venlafaxine er venlafaxine hcl <a href="http://venlafaxineeffexorhf.com/#">venlafaxine side effects</a> venlafaxine hcl er 75 mg
buy generic viagra 1398/08/18 03:20
el sildenafil y la hipertension arterial [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url]
informacion sobre pastilla sildenafil buy generic viagra sildenafil citrate alternative sildenafil gel form http://viabsbuy.com sildenafil citrate powder
sale
gwolattal 1398/08/18 02:19
what is effexor http://venlafaxineeffexorhf.com/ - venlafaxine hydrochloride venlafaxine high <a href="http://venlafaxineeffexorhf.com/#">side effects of effexor</a> venlafaxine warnings
www.cialisles.com 1398/08/18 02:04
M http://cialisles.com/ cialis 20 mg. obviously cialis viagra und co cialis and cialis without doctor prescription;
gwbzfrubY 1398/08/17 19:08
remeron sleep http://mirtazapineremeronsa.com/ - remeron withdrawal mirtazapine weight gain <a href="http://mirtazapineremeronsa.com/#">what is remeron used for</a> is remeron an ssri
samples of viagra and cialis 1398/08/17 18:35
viagra 100mg sildenafil pfizer [url=http://viabsbuy.com]viagra substitute[/url] sildenafil citrate online kaufen generic viagra
for sale greenstone pharmaceuticals sildenafil sildenafil & tramadol tablets http://viabsbuy.com drug
classification for sildenafil
viagra for sale 1398/08/17 17:18
next mobile suddenly sale generic viagra online pills late example rarely welcome directly [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] through association usually extent
http://viacheapusa.com/ twice wealth
http://www.cialisles.com 1398/08/17 15:16
l http://cialisles.com/ cialis; truly cialis für frauen preis cialis.com and
cialis online pharmacy
cialis online pharmacy 1398/08/17 13:58
r http://www.cialisles.com/ cialis; forever what happens
if you take a viagra and a cialis cialis 20 mg best price and cialis 20mg.
sildenafil generic 1398/08/17 10:25
vida media de sildenafil
generic viagra
repercusiones del sildenafil
[url=http://viarowbuy.com]http://viarowbuy.com[/url]
viagra without a doctor prescription 1398/08/17 05:40
degra sildenafil citrate 100mg
viagra online prescription
sildenafil tablets spc
[url=http://viarowbuy.com/]viagra no prescription[/url]
buy generic viagra 1398/08/17 05:01
sildenafil 30 años [url=http://viabsbuy.com]over the
counter viagra[/url] sildenafil comprar online chile cost of generic viagra 100mg kamagra sildenafil citrate nebenwirkungen side effect sildenafil citrate 100mg http://viabsbuy.com how does sildenafil works
gwbzfrubY 1398/08/17 03:28
mirtazapine reviews http://mirtazapineremeronsa.com/ - remeron reviews remeron classification <a href="http://mirtazapineremeronsa.com/#">remeron classification</a> mirtazapine 30 mg
female viagra 1398/08/17 01:56
sildenafil stada 100mg rezeptfrei [url=http://viabsbuy.com]over the counter viagra[/url] sildenafil
y anestesia viagra 100mg sildenafil 25 mg precio en argentina sildenafil precio
farmacia http://viabsbuy.com sildenafil pediatric dose
real craps game 1398/08/16 10:58
play slots for real money united states
play slots online for money
play craps online for money
cialis 20mg 1398/08/16 08:45
x http://cialisles.com/ ed meds online without
doctor prescription, late cialis overdose effects cialis 20 mg
best price or cialis online pharmacy;
gwbzfrubY 1398/08/16 05:16
mirtazapine (remeron) http://mirtazapineremeronsa.com/ - remeron generic mirtazapine high <a href="http://mirtazapineremeronsa.com/#">remeron dosage</a> mirtazapine class
air jordan 4 retro black cement grey fire red 1398/08/16 01:05
<a href="http://www.krishnasumanth.com/1/where-to-resell-shoes ">where to resell shoes</a><a href="http://www.krishnasumanth.com/10/mens-nike-flyknit-lunar-3-red-pink ">mens nike flyknit lunar 3 red pink</a><a href="http://www.krishnasumanth.com/11/nike-air-flightposite ">nike air flightposite</a><a href="http://www.krishnasumanth.com/12/air-max-1-west-for-sale-concrete-air-max-95 ">air max 1 west for sale concrete air max 95</a>
air jordan 4 retro black cement grey fire red http://www.webkaydol.com/13/air-jordan-4-retro-black-cement-grey-fire-red
femme air jordan 4+09 1398/08/16 01:05
<a href="http://www.fayettevilletn.net/24/nike-lebron-xi-homme-coffe-noir ">nike lebron xi homme coffe noir</a><a href="http://www.fayettevilletn.net/25/jordan-11-wolf-grey ">jordan 11 wolf grey</a><a href="http://www.fayettevilletn.net/26/vibram-fivefingers-speed-khaki ">vibram fivefingers speed khaki</a><a href="http://www.fayettevilletn.net/27/mens-asics-gel-hyper-33-white-yellow ">mens asics gel hyper 33 white yellow</a>
femme air jordan 4+09 http://www.juliebrownleephotography.com/39/femme-air-jordan-4%2b09
jordan 4 mens shoes mens shoes to wear with jeans 1398/08/16 01:05
<a href="http://www.almapohle.com/39/air-jordan-6-blancs-homme-bleu ">air jordan 6 blancs homme bleu</a><a href="http://www.almapohle.com/4/air-jordan-4-bred-for-sale-nike-air-jordan-4-bred ">air jordan 4 bred for sale nike air jordan 4 bred</a><a href="http://www.almapohle.com/40/cheap-air-jordan-fusion-shoes ">cheap air jordan fusion shoes</a><a href="http://www.almapohle.com/5/air-jordan-spizike-varsity-red ">air jordan spizike varsity red</a>
jordan 4 mens shoes mens shoes to wear with jeans http://www.kellyhighpointjobs.com/19/jordan-4-mens-shoes-mens-shoes-to-wear-with-jeans
nike flywire air max 2013 1398/08/16 01:04
<a href="http://www.lawyersonlne.com/6/nike-bespoke-air-force-1-by-adam-kotob ">nike bespoke air force 1 by adam kotob</a><a href="http://www.lawyersonlne.com/7/tax-free-online-shopping ">tax free online shopping</a><a href="http://www.lawyersonlne.com/8/air-jordan-5-dubai ">air jordan 5 dubai</a><a href="http://www.lawyersonlne.com/9/air-jordan-13-retro-black-true-red ">air jordan 13 retro black true red</a>
nike flywire air max 2013 http://www.verobeachskatepark.com/31/nike-flywire-air-max-2013
finish line womens air max womens air max 2012 1398/08/16 01:03
<a href="http://www.atlantagear.net/1/adidas-nmd-camo-release ">adidas nmd camo release</a><a href="http://www.atlantagear.net/10/nike-air-griffey-max-1-black-and-white-nike-air-griffey-max-1-black-white ">nike air griffey max 1 black and white nike air griffey max 1 black white</a><a href="http://www.atlantagear.net/11/nike-free-5-0-womens-black-and-white ">nike free 5 0 womens black and white</a><a href="http://www.atlantagear.net/12/air-jordan-mars-loire ">air jordan mars loire</a>
finish line womens air max womens air max 2012 http://www.howdoyouread.com/12/finish-line-womens-air-max-womens-air-max-2012
cialis 1398/08/15 12:25
occasionally rock tadalafil 20mg now negative
little wait [url=http://cialislet.com/]cheap cialis[/url] out writer
forth deal tourist note http://cialislet.com least salary
macbook air 13 inch case typo 1398/08/15 09:37
<a href="http://www.rybnikbluesfestival.com/cases_05/lg-stylo-4-wallet-case-amazon ">lg stylo 4 wallet case amazon</a><a href="http://www.rybnikbluesfestival.com/cases_06/panasonic-p55-back-cover-amazon ">panasonic p55 back cover amazon</a><a href="http://www.rybnikbluesfestival.com/cases_07/galaxy-s6-lifeproof-case-best-buy ">galaxy s6 lifeproof case best buy</a><a href="http://www.rybnikbluesfestival.com/cases_08/unicorn-iphone-7-case ">unicorn iphone 7 case</a>
macbook air 13 inch case typo http://www.wepackage2011.com/cases_31/macbook-air-13-inch-case-typo
picture of new york mets new era authentic collection road on field 59fifty fitted hat 1398/08/15 09:37
<a href="http://www.ingresspasscode.com/shoes_admin39/adidas-zx-850-silver ">adidas zx 850 silver</a><a href="http://www.ingresspasscode.com/shoes_admin4/nike-air-force-one-on-foot ">nike air force one on foot</a><a href="http://www.ingresspasscode.com/shoes_admin40/toro-bravo-4s-on-feet ">toro bravo 4s on feet</a><a href="http://www.ingresspasscode.com/shoes_admin5/air-jordan-retro-blue-and-black ">air jordan retro blue and black</a>
picture of new york mets new era authentic collection road on field 59fifty fitted hat http://www.basilandbloom.com/caps_2/picture-of-new-york-mets-new-era-authentic-collection-road-on-field-59fifty-fitted-hat
nike air maxim pink 1398/08/15 09:36
<a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_21/thrasher-case-iphone-7-plus ">thrasher case iphone 7 plus</a><a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_22/catalyst-series-4-case ">catalyst series 4 case</a><a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_23/ipad-9.7-spigen ">ipad 9.7 spigen</a><a href="http://www.thebluntknifekitchen.com/cases_24/powerstation-ac ">powerstation ac</a>
nike air maxim pink http://www.algortaterra.com/shoes_admin36/nike-air-maxim-pink
htdvfliff 1398/08/14 22:38
generic celexa http://citalopramcelexaad.com/ - celexa vs prozac celexa and alcohol <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">celexa vs prozac</a> celexa anxiety
kof mailbox air jordan 3 and 10 powder blue and jordan jumpman team 1 unc 1398/08/14 21:09
<a href="http://www.hairgames2009.com/39/nike-women-zoom-winflo-3-running-shoes ">nike women zoom winflo 3 running shoes</a><a href="http://www.hairgames2009.com/4/nike-free-5.0-2014-black-white ">nike free 5.0 2014 black white</a><a href="http://www.hairgames2009.com/40/womens-nike-cortez-black-red ">womens nike cortez black red</a><a href="http://www.hairgames2009.com/5/womens-nike-kyrie-1-green-silver ">womens nike kyrie 1 green silver</a>
kof mailbox air jordan 3 and 10 powder blue and jordan jumpman team 1 unc http://www.alliesfeat.com/6/kof-mailbox-air-jordan-3-and-10-powder-blue-and-jordan-jumpman-team-1-unc
air jordan eclipse grey 1398/08/14 21:08
<a href="http://www.inspirationalab.com/6/girls-womens-cheetah-print-jordans ">girls womens cheetah print jordans</a><a href="http://www.inspirationalab.com/7/air-max-fusion-shox ">air max fusion shox</a><a href="http://www.inspirationalab.com/8/mens-skate-shoes-size-12 ">mens skate shoes size 12</a><a href="http://www.inspirationalab.com/9/nike-air-max-thanksgiving-white ">nike air max thanksgiving white</a>
air jordan eclipse grey http://www.alloramedia.net/201510/air-jordan-eclipse-grey
nike air max tailwind 4 test nike air max tailwind 2010 1398/08/14 21:08
<a href="http://www.howdoyouread.com/24/tenis-nike-shox-superfly-r4-feminino ">tenis nike shox superfly r4 feminino</a><a href="http://www.howdoyouread.com/25/jordan-2011-sale ">jordan 2011 sale</a><a href="http://www.howdoyouread.com/26/nike-special-edition-air-max-360-air-max-360-running-shoes ">nike special edition air max 360 air max 360 running shoes</a><a href="http://www.howdoyouread.com/27/green-coffee-bean-max-to-buy ">green coffee bean max to buy</a>
nike air max tailwind 4 test nike air max tailwind 2010 http://www.lively-brands.com/31/nike-air-max-tailwind-4-test-nike-air-max-tailwind-2010
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60
 
اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو