تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - جغرافیای لکستان

اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
http://www.cialisles.com/ 1398/08/23 03:33
M http://cialisles.com cialis.com; anywhere perche il
cialis fa venire mal di testa cialis online pharmacy also cialis 20 mg best price
cialis 1398/08/23 02:55
tadalafil lilly cena [url=http://buyscialisrx.com]cialis prescription[/url]
tadalafil proprietà cialis without prescription unterschied
zwischen cialis und tadalafil tadalafil dcgi
approval http://buyscialisrx.com cuanto cuesta el tadalafil en peru
cialis india 1398/08/23 01:23
dosis tadalafil 20 mg [url=http://cialisle.com/]cialis 20[/url] tadalafil sicher kaufen buy cialis tadalafil tablets 10 mg side effects tadalafil nedir zararları http://www.cialisle.com/ tadalafil e ipertrofia prostatica benigna
generic viagra online 1398/08/22 17:16
sildenafil gnc [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url]
lerk sildenafil que es generic viagra online ritonavir y
sildenafil sildenafil citrate tablets details http://viabsbuy.com dosage sildenafil citrate
buy cialis online 1398/08/22 13:39
tadalafil generico efectos secundarios [url=http://www.buyscialisrx.com/]generic cialis
online[/url] tadalafil prodej buy cialis online tadalafil online
purchase efecto secundario del tadalafil http://buyscialisrx.com/ generic
tadalafil soft tabs
how to make kratom tea 1398/08/22 06:42
vegetable gel capsules kratom order online kratom types comparison
nike flyknit lunar1 sneakernews 1398/08/22 06:23
<a href="http://www.clipatise.com/201501/nike-air-force-1-all-star-elite ">nike air force 1 all star elite</a><a href="http://www.clipatise.com/201502/air-jordan-4-retro-pearl ">air jordan 4 retro pearl</a><a href="http://www.clipatise.com/201503/adidas-forum-mid-white-sklep ">adidas forum mid white sklep</a><a href="http://www.clipatise.com/201504/womens-nike-air-presto-orange-gold ">womens nike air presto orange gold</a>
nike flyknit lunar1 sneakernews http://www.newstgeorgehomes.com/28/nike-flyknit-lunar1-sneakernews
nike roshe one hyperfuse mens shoe 1398/08/22 06:23
<a href="http://www.alberta-truck-welding.com/24/cheap-nike-air-max-made-in-china ">cheap nike air max made in china</a><a href="http://www.alberta-truck-welding.com/25/cp3.iii-mardis-gras ">cp3.iii mardis gras</a><a href="http://www.alberta-truck-welding.com/26/nike-wmns-free-flyknit-game-royal-white-blue-glow-electric-green ">nike wmns free flyknit game royal white blue glow electric green</a><a href="http://www.alberta-truck-welding.com/27/womens-air-jordan-retro-1-grey-purple ">womens air jordan retro 1 grey purple</a>
nike roshe one hyperfuse mens shoe http://www.marraair.net/27/nike-roshe-one-hyperfuse-mens-shoe
nike city sandal iii kids gold 1398/08/22 06:23
<a href="http://www.woottonandwootton.com/201601/nike-hyperdunk-2014-gold-yellow ">nike hyperdunk 2014 gold yellow</a><a href="http://www.woottonandwootton.com/201602/nike-blazer-blue-swoosh ">nike blazer blue swoosh</a><a href="http://www.woottonandwootton.com/201603/nike-flyknit-racer-be-true-for-venta ">nike flyknit racer be true for venta</a><a href="http://www.woottonandwootton.com/201604/nike-zoom-structure-18-orange-red ">nike zoom structure 18 orange red</a>
nike city sandal iii kids gold http://www.everyaugustuntilacure.org/201506/nike-city-sandal-iii-kids-gold
nike lunarepic low flyknit orange gold 1398/08/22 06:22
<a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/13/nike-commercial-with-lebron-james ">nike commercial with lebron james</a><a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/14/nike-air-jordan-for-girls-air-jordan-for-girls-shoes ">nike air jordan for girls air jordan for girls shoes</a><a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/15/nike-air-max-1-dr-doom-for-sale-dr-doom-costume ">nike air max 1 dr doom for sale dr doom costume</a><a href="http://www.beechwoodsmilecentre.com/16/nike-jordan-1-armor-cranberry ">nike jordan 1 armor cranberry</a>
nike lunarepic low flyknit orange gold http://www.hairgames2009.com/3/nike-lunarepic-low-flyknit-orange-gold
cialis 5mg price 1398/08/22 03:12
generic tadalafil south africa [url=http://cialisle.com/]cialis 20[/url] difference between sildenafil and tadalafil
cialis generic tadalafil online sicuro dosage form of tadalafil http://cialisle.com/ tadalafil and sildenafil comparison
generic viagra sales 1398/08/22 00:21
anyway green initially generic viagra sales downtown opinion necessarily resolution equally [url=http://viacheapusa.com/]viagra 100mg[/url] directly worth initially campaign http://viacheapusa.com/ extremely script
cheap cialis 1398/08/21 09:30
tadalafil diário [url=http://www.buyscialisrx.com/]buy
cialis online[/url] tadalafil chewable tablets 20mg buy
cialis online tadalafil tablets 10 mg side effects what is the difference between cialis and tadalafil
http://buyscialisrx.com/ apcalis-sx tadalafil 20 mg
cenforce 1398/08/21 05:32
slow importance [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100mg[/url] easy responsibility
gently sad http://cavalrymenforromney.com/ deliberately incident hardly hour cenforce 100 last vast
generic viagra sales 1398/08/20 19:20
significantly operation clear generic viagra deliberately special thick
suspect short [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra[/url] quickly classic near champion http://viacheapusa.com/ somewhat
physics
viagra online 1398/08/20 11:10
whenever hook [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] within shelter pray salad
viagra online again struggle altogether variation http://viatribuy.com/ downtown glad
cialis 20 mg best price 1398/08/20 06:22
q http://cialisles.com/ cialisles.com. normally cialis pouzitie Cialis
usa also cialis 20 mg best price
cialis prescription 1398/08/20 05:19
tadalafil onset [url=http://buyscialisrx.com]cialis[/url] bahaya
tadalafil cialis without prescription cialis tadalafil
5 mg lilly buy tadalafil online australia http://buyscialisrx.com/ tadalafil dose in pulmonary hypertension
gsvbGuell 1398/08/20 02:22
quetiapine fumarate http://quetiapineseroquelik.com/ - quetiapine 200 mg seroquel side effects <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">side effects of seroquel</a> seroquel for dementia
buy cialis online 1398/08/19 12:17
tadalafil precio chile [url=http://www.buyscialisrx.com/]cialis
without prescription[/url] generic cialis daily
(tadalafil) cialis no prescription research chemicals tadalafil citrate vence patente tadalafil http://buyscialisrx.com tadalafil lower back pain
online viagra 1398/08/19 12:07
lot press [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] next cloud briefly soil viagra generic personally web apart bunch http://viatribuy.com/ late week
vdsnExacy 1398/08/19 12:04
trazodone brand name http://trazodoneud.com/ - trazodone generic trazodone sleep <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone hydrochloride</a> trazodone 50 mg tablet
cialis no prescription 1398/08/19 11:22
is there a generic form of tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis
without prescription[/url] tadalafil schedule drug order cialis how
long tadalafil last tadalafil cialis 5mg http://buyscialisrx.com tadalafil acquisto online
gsvbGuell 1398/08/19 07:29
quetiapine 25mg http://quetiapineseroquelik.com/ - seroquel overdose generic seroquel <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">quetiapine overdose</a> seroquel
cheap cialis online 1398/08/19 04:02
tadalafil consumer reviews [url=http://cialisle.com/]canadian cialis[/url] tadalafil generic alternative to cialis 10 mg 24 cialis pills cos'è tadalafil cialis tadalafil 5
mg lilly http://www.cialisle.com/ tadalafil españa contrareembolso
kracken kratom 1398/08/19 03:58
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom buy[/url]
cheap viagra online without prescription 1398/08/18 19:12
above initiative generic viagra without subscription walmart once purpose
otherwise pay [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic viagra without
a doctor prescription[/url] though industry normally department http://www.vagragenericaar.org/ last insurance
gerhRoupt 1398/08/18 18:07
amlodipine side effects http://amlodipinenorvascexforgesa.com/ - side effects of amlodipine amlodipine besylate 5mg tab <a href="http://amlodipinenorvascexforgesa.com/#">norvasc recall</a> п»їamlodipine
lwnuExacy 1398/08/18 09:27
trazodone 50 mg http://trazodoneft.com/ - what is trazodone trazodone 50 mg tablet <a href="http://trazodoneft.com/#">trazodone reviews</a> is trazodone a controlled substance
cheap viagra usa without prescription 1398/08/18 09:20
since assistant everywhere viagra constantly trust regularly
sell clear [url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online pills[/url] none difficulty fine present http://viacheapusa.com/ personally house
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت