تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - جغرافیای لکستان

اسلایدر

جغرافیای لکستان
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط مسعود زارعی عضو کانون تبادل افکار لکستان 
لکستان با نام زاگرس عجین است، منطقه‌ای که محل اجداد آنها یعنی کاسیان بوده است
«سرزمین لک نشین به صورت خطی منحنی در طول‌ رودخانة سیمره از سر منشأ آن از جنوب هگمتانه شروع و تا انتهای آن یعنی شمال خوزستان ادامه دارد . در گذشته لکها به طوایف وند شهرت داشتند و طایفه زند در زمرة طایفه‌های لک به شمار می‌آمدند، اینان به دنبال سفرشاه عباس اول صفوی به لرستان و قیام شاهوردیخان اتابک ناگزیر به ترک لرستان و لکستان شدند . در این کوچ اجباری بسیاری از طوایف لک آواره دشتها و صحراهای ایران جنوبی و مرکزی شدند و پس از کوچ اجباری روزگار تیمور این مهاجرت در لکستان و لرستان و بافت طوایف آن به سختی مؤثر افتاد. مردوخ در‌خصوص معرفی طوایف لک می‌نویسد: « این تیره هم پنج شعبه‌اند: سلسله‌ ، دلفان ، طرهان ، دالوند که اکثراً شیعه‌اند
 . در خانقین و خرم‌آباد ، الشتر و محال لرستان سکونت دارند، در کلیایی، همدان، اصفهان و در بین (دولت‌آباد و سلطان‌آباد ) و اطراف سنه دژ (سنندج ) ، اسپند آباد ... هم هستند، در فضای سلماس آذربایجان هم هستند گویا از شیراز به آنجا آمده‌اند». آیت محمدی می‌نویسد: «طوایفی لکی که در قم ساکن هستند همان طوایفی می‌باشند که به همراه خاندان زند به شیراز رفتند و پس از تسخیر شیراز توسط حکام خیانتکار قاجار به نقاط مختلف کشور کوچانده شدند ، عده‌ای زیادی از آنها نیز به مناطق اصلی خود در استانهای ایلام ـ کرمانشاه و لرستان بازگشتند. اینکه لکها چه طوایفی هستند و در کجا ساکن هستند باید گفت که خود قوم لک یکی از اقوام کهن ایران است که در مناطق مرکزی زاگرس ، شمال و جنوب آن بین استانهای همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، ایلام و شمال خوزستان قرار دارند و به آن لکستان می‌گویند بارون دوبد در سفرنامة خود در‌خصوص طوایف پشتکوه (ایلام) و پیشکوه (لرستان ) می‌نویسد: «طوایف سلسله و دلفان در پیشکوه که لک هستند جمعیت آنها را حدود 140 هزار نفر می‌باشند گرچه طایفه دلفان نصف بیشتر را تشکیل داده ولی طوایف سلسله پر‌قدرت‌تر و احتمالاً سرکش‌تر به حساب می‌آیند . تعداد جمعیت لرها به 20 هزار نفر می‌رسند که به نظر ما خیلی ناچیز می‌آیند ، همچنین در جلگه هرو بین بروجرد و خرم‌آباد دو طایفه باجلان و بیرانوند که هر دو از خانوده‌های لک هستند سکونت دارند . طوایف پشتکوه ( ایلام ) که عنوان فیلی دارند از طوایف پیشکوه کم جمعیت‌ترند، ماژور راولینسون آنها را دوازده هزار نفر خانوار رقم زده است که آنها مرکب‌اند از: کردها، لک‌ها چون دیناروند ، مرشدوند ، خزل ، شوهان ، کلهر ، بدرانی و مهکی(بارون دوبد، سفرنامه ، ترجمه دکتر سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیاری‌ ، انتشارات بانک تهران، 1364) برخی محققین طوایفی چون کلهر را نیز لک به حساب می‌آورند(شهبازی، عبدالله، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران ، انتشارات نشر نی ، چاپ 1369) مذهب و موقعیت جغرافیایی لکهای غرب ایران مسلمان وشیعه میباشند.. لک ها در زاگرس مرکزی- عراق- شمال خراسان و داغستان پراکنده گشته اند که همین امر سبب کاهش موضعی تعداد آنها ولی افزایش کلی تعداد شده است نکته قابل توجه بیشتر بودن جمعیت لک ها در عراق نسبت به ایران است مردم قوم لک در عراق در ناحیه مندلی و شهرهای مجاور آن زندگی می کنند. تخمین زده می شود که بیش از دو میلیون نفر لک در عراق سکونت داشته باشند که با احتساب جمعیت لک های ایران آمار لک های ایران و عراق به بیش از سه میلیون نفر خواهد رسید(طبق سرشماری سال ۸۵)
سال ها پیش یکی از دوستان صاحب ذوق و شوخ طبع که برای هر پدیدۀ « جدی » شوخی ای در آستین داشت، وقتی بحث خودمختاری کردها آتش جنگ اش در گرفته و داغ بود، در یک جمع خودمانی به میان بحث پرید و به شوخی اظهار کرد : « ما لک ها چه امان از کردها ی خودمختاری طلب کم است؛ بیائیم « ل » اش را از لرستان و « ک » اش را از کردستان بگیریم و این وسط خیمۀ گاه خودمختاری « لکستان » خود را از این دوسرِناتنی و ناچسب بگیریم و و برپا کنیم ! » . شوخی بود و تا مدتها نقل و مایۀ خنده و انبساط خاطر روشنفکران اخمو . شوخی این دوست امان این روزها گویا توسط ، باز برخی دوستان ، « جدی » گرفته شده و به شکلی دیگر، حالا نه با نام تندروانه و تجزیه طلبانۀ « خودمختاری » بل « استان خواهی » به روز و مطرح اش می کنند و به پیشخوان و درگاه جراید و سایت های مجازی راه یافته . در این راه از تئوریهای ناسازۀ مدرن و پست مدرن برای تبیین مقولۀ فرهنگی فوق بهره گرفته شده که خود محل نزاع و بحث اند و از نظر محتوا و شاکلۀ پرسمان پیش رو ، به شدت مشکوک و ابتر . با به خدمت گیری نابجای این نظریات ارتجاعی و سترون دارند تحت نام « نسبیت فرهنگی » به جای پیش بردن موقعیت انسان ها آنها را از نظر تاریخی و اجتماعی پس می زنند و به پس می رانند . امّا …
اگر بحث ، بحث استان بودن « لکستان » است این ضرورت به نظر من هیچ نیازی به دخالت گری و نظریه پردازی آنچنانی نخبگان بومی ندارد که از هم اکنون با این شکل و قیافه و جبهه گیریها به پیشواز آن رفت بل به وقت اش و برهمان روال و سیر طبیعی اش همینکه وزارت کشور تشخیص داد و تصمیم گرفت و تقسیمات کشوری نیز ایجاب کرد که از نظر رشد جمعیتی و جغرافیائی یک استان از بغل استان لرستان درآورد و در آن بحبوحه به دنبال تعیین مرکز آن و نامگذاری اش بودند آن وقت می شود پا پیش گذاشت و کمپین و چالش همگانی ای را در اطراف آن در دستور روز قرار داد و همزمان با لابی گری و چانه زنی با مجموعه وزارت کشور و بسیج اذهان عمومی به نفع خود که مثلاً به جای نام « زاگرس » که بر جاها  و نام های دیگر نیز همپوشانی دارد نام استان جدیدالولاده را « لکستان » گذاشته که با اقلیم لک ها مأنوس تر و مفهوم تر است ، و مرکزش را هم به جای « بروجرد » اکثراً لرنشین ، کوهدشت کنند که به خاطر خیلی پارامترها از جمله جغرافیا و ظرفیت های درونی اش و همچنین تمرکز و ترکیب و بافت غالب جمعیتی لک نشین اش، انتخابی به جا و اصلح است و بر نقشۀ رنگین ایران رسانندۀ خیلی از معناها و دال بر به رسمیت شناسی یک قوم و هویت صاحب تاریخ و زبان و پیشینۀ تمدنی چند هزار ساله در گسترۀ فلات ایران است
امّا اگر جهت بحث و فراخوان که تازگی در برخی نشریات مجازی استان باب شده است،سویه های دیگری را غیر این خواستۀ شفاف، در متن خود هدف گذاری کرده و مثلاً بحث را هدایت و می برد بر سر استقلال و یا جداسری یک « هویت » و « فرهنگ » و « جغرافیای زبانی » و … تحت نام و اسم رمز « لکستان » از دل واحدی بنام لرستان ، تئوری جدائی و ابعاد دیگری را باد می زند این مقوله منحرف و پیچیده شده و جای سئوال و بحث بسیار داردو علامت سئوال و مشکلات عدیده ای را پیش روی باز کنندگان این پرونده می گذارد که باید به یکایک آنها پاسخ گفت :
آیا لک ها دچار ستم « ملی »اند ؟ آیا دچار ستم « فرهنگی »اند ؟ آیا دچار ستم « زبانی »اند ؟آیا دچار ستم و تبعیض  و استحالۀ « هویتی » شده اند ؟ اگر آری، از کدام ناحیه ؟ از ناحیۀ ملت و فرهنگ و زبان و هویت جمعیِ مرکز و حاکم ؟ یا ستم و نادیده انگاری از ناحیۀ مرکز استان و به اصطلاح خودیهای نانچسب ؟!
ابتدا باید صورتمسئله را در ابعاد « فرهنگی » ، « هویتی » و … از دل کلیتی بنام فرهنگ ها و هویت ها انتزاع و روشن کرد تا برآن مبنا بشود به صورت کنکرت نشست و دید ضرورتهای بحث از کجا منشاء گرفته و آمده و لذا پاسخ درست به مسئله و راه حل اش چه ها ممکن است باشد ؟! ما باید در وهله اوّل برای خود، به عنوان لک و طراح پرسمان لک بطور مستدل روشن کنیم مشکل امان با کیست و کجاست و چه می خواهیم تا بعدش آن را روی طومار برده و از « دیگری » مطالبه اش کنیم . وقتی این جهات مشخص و روشن نیست پلمیک کردن ما به یک تک گوئی ذهنی بی مخاطب آن هم نه روی صحنه و زمین که در هوا و خلاء میماند که بر ابهام بیشتر موضوع می افزاید .
از جمع بندی مقالات و بحث های مکتوب تاکنونی دوستان دربرخی نشریات مجازی به این تک نتیجه رسیده ام که « لک » دچار چیزی بنام ستم ملی نیست . اگر ستمی هست و مشاهده می شود این تبعیضات و ستم ها بیشتر رنگ و بوی « قومی » و « زبانی » و « فرهنگی » دارند و لاجرم در این قاب و چارچوبها بایستی به مجادله و مقابلۀ آنها رفت. تبعیضات و ستم هائی که از هر دو ناحیۀ مرکز کشور و مرکز استان قابل رصد و تبیین اند. اگر برداشت من درست باشد و مسئله ما اینها ، آنگاه در این چارچوب و محیط مفهومی باید سراغ طرح و پردازش مسئله رفت و یکی یکی سئوال ها را روی نقشۀ « لکستان » گذاشت و جوابها را از آن بیرون کشید.


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
bdfglymn 1397/03/2 05:43
small online payday loans <a href=https://ttsitworldwide.com/>payday loans online</a> payday loan same day,on-line application <a href=https://phpbbcommunities.net/>payday loans no credit check</a> loan payments, cash loans online <a href=https://flashovky.net/>payday loans guaranteed approval</a> installment payday loans
pamEvosy 1397/03/2 00:04
online order viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">buy viagra</a> viagra online <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra online</a>
bsddtyday 1397/03/1 15:19
cialis pills <a href=http://hitcialisosn.com/>buy tadalafil 20mg price</a> online cialis,cialis 10mg <a href=http://hopcialisraj.com/>tadalafil cialis</a> cialis online, cialis tadalafil <a href=http://gocialisgjb.com/>discount cialis</a> cialis pills
buy online order amoxil 1397/02/31 23:52
does sildenafil work without ed
https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine generic dapoxetine for sale
what class of drugs is sildenafil
over the counter dapoxetine
effects of sildenafil on 20 year olds
Vrdwrisy 1397/02/31 21:29
Employers are already implementing programs that reward workers with prizes and low health care premiums for maintaining a health lifestyle, such as Virgin's Healthmiles program. Check out special offers to <a href="http://viagranerrds.com/#">п»їviagra online order</a> delivered in days to give you essential treatment Lab testing for influenza is performed in certain cases, such as during a new influenza outbreak in a community and in patients who are at increased risk for complications.,Cognitive-behavioral therapy or anxiety management therapy. Don’t buy from sites that say their http://viagranerrds.com/# - viagra online generic from online pharmacies Due to the nature of black mold, and its powdery consistency, it slowly starts to break off from its home releasing spores into the air., Definitions of Hyperthermia: A rise in body temperature above the normal, often as a response to infection. http://viagranerrds.com/ Thank you and good luck to all who read this.
vrcOvali 1397/02/31 19:05
Treatment with antiviral drugs is standard during first episodes and can speed healing significantly. Get low price of <a href="http://cialisserfher.com/#">generic cialis</a> is available online at the lowest possible medication Allopathic or Homeopathic medications might give a little bit of soothing relief but there is no cure as such.,Signs are just what they sound like: indicators of a problem. When you are dealing with a personal medical problem try buying <a href=http://cialisserfher.com/#>cheapset cialis</a> benefit the elderly? Make yourself aware of cervical cancer symptoms so you can readily identify them and get treated right away., A pooled analysis of the effect of condoms in preventing HSV-2 acquisition. http://cialisserfher.com/ Up until that moment, his restaurant had never been linked to food-borne illness.
brdEvert 1397/02/31 17:25
It's much better to consult your GP. Searching for <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy online cialis</a> from trusted online providers at reduced prices These may be injected or taken by mouth.,MRI scans usually show an intraventricular tumor that brightly enhances with contrast. Does an online pharmacy pay for a <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis buy pills</a> pills at the lowest prices ever Surgery is the most common treatment for all stages of colon cancer., In some cases, an allergist may recommend immunotherapy allergy shots to help desensitize someone with an allergy. http://cialisgretkjss.com/ This may require a physical exam, urine analysis, and urine culture.
baaflange 1397/02/31 11:48
cash 1 payday loan <a href="https://applygoleader.com/">online loans</a> for online payday loans <a href="https://applygoleader.com/">personal loans people bad credit</a>
viagra generic name 1397/02/31 02:07
w http://genericviagrajurx.com http://viagraivo.com [url=http://genericviagrajurx.com]generic viagra online[/url] enhancing
viagra
bynwrisy 1397/02/30 18:30
As a result, parents missed 126 million workdays to stay home to care for their children. low prices for your must-have drugs and shippingIf you plan to <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra</a> too. As a result, a child with iron deficiency may have learning and behavioral problems.,In men and postmenopausal women, anemia is usually due to gastrointestinal blood loss associated with ulcers, the use of aspirin or nonsteroidal anti-inflammatory medications NSAIDS , or colon cancer. Problems with erections? Contact us http://viagranerrds.com/# - viagra online generic help increase my blood flow? This condition causes sharply defined, ring- or arc-shaped areas on the skin., An ulcerative colitis misdiagnosis may be especially dangerous, as the condition has no known cure. http://viagranerrds.com/ Aspirin taken during a heart attack can limit the damage to your heart and save your life.
cbrEvert 1397/02/30 13:44
You need to check it out with the vet dear and fast. prices can be found when you use online pharmacies to <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cialis online</a> for privacy. Intimate relationships Your personal relationships, especially spousal relationships, can often suffer as a result of narcolepsy.,He or she may recommend one or more of the following diagnostic tests: Barium Enema — Also known as a lower gastrointestinal series, this test involves taking X-rays of the large intestines. of real pharmaciesWith offers from online pharmacies you can <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cheap cialis online</a> for ED patients. Visit and learn more. A lack of red blood cells causes the skin to look pale., The herbal supplement had cranberry concentrate, Bucha leaf extract, Uva ursi leaf extract, Pipsissewa herb, Oregon grape root and Marshmallow root. http://cialisgretkjss.com/ Seek emergency care from a health care provider who is experienced in dealing with eye emergencies if:Your health care provider will check your vision, eye movements, pupils, the back of your eye called the retina , and eye pressure.
vsxDup 1397/02/30 04:15
Conductive hearing loss occurs when something blocks sound from reaching the sensory structures in the inner ear. Medical experts agree you should <a href="http://cialisdotnet.com/#">cialis</a> to fill your pet medications. To play safe is will be safe to choose natural foods.,Medicare will help pay for treatment of alcoholism and drug abuse in both inpatient and outpatient settings if:Medicare Part A helps pay for your care if you are hospitalized for substance abuse treatment. .Find effective treatments online everyday with <a href=http://cialisdotnet.com/#>buy generic cialis</a> and prompt ED now! Exciting freebies awaits you. Yes No Is your diabetes getting out of control because you are sick?, He is the founder of Homeopathic Educational Services, America's leading resource center for homeopathic books, tapes, medicines, software, and correspondence courses. http://cialisdotnet.com/ It may be unilateral or bilateral and is usually due to a developmental defect but may be secondary to a fracture.
cialis 1397/02/30 03:05
v http://cialisps.com/ buy generic cialis
cialis holland abholen
generic cialis online
cialis onlin 1397/02/30 02:10
cialis legal bestellen
[url=http://cialislet.com/]ciails online[/url]
cialis sharm el sheikh
canadian pharmacy cialis
bsdEvosy 1397/02/29 07:06
To do that, you will develop a mucous plug during this week. Looking for big reductions? The prices for <a href="http://viagrajoili.com/#">п»їviagra</a> pills online. Sign Up for MedicineNet Newsletters!,This is particularly true for young women because the cells lining the cervix do not fully mature until age 18. All these online suppliers offer <a href=http://viagrajoili.com/#>online viagra</a> today! So sorry to hear about your daughter and this situation sounds very serious., Ketoacidosis is an emergency! http://viagrajoili.com/ My name is Jan.
bsfglymn 1397/02/28 19:09
education loan <a href="https://greencheckngo.com/">cash loans</a> term loan <a href=https://greencheckngo.com/>online payday loans</a>
bdcMoidly 1397/02/28 15:27
payday loan stores in milwaukee <a href="https://mobilleaderapply.com/">payday loan</a> 100 approval payday loan lenders <a href=https://mobilleaderapply.com/>cash loan bad credit direct lender</a>
brtlinty 1397/02/28 08:21
cash loan <a href="https://applycheckloan.com/">online loan</a> bankruptcy payday loans <a href=https://applycheckloan.com/>payday loans online</a>
nsselomma 1397/02/27 17:56
cheap tadalafil http://qenericcialls.com/ tadalafil liquid <a href="http://qenericcialls.com/#">http://qenericcialls.com/</a>
vsxaberb 1397/02/27 13:32
viagra results http://qenericviaqra.com/ low cost viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">http://qenericviaqra.com/</a>
dbgtyday 1397/02/27 12:56
cheap female viagra http://viaqraonllne.com/ buy viagra internet <a href="http://viaqraonllne.com/#">http://viaqraonllne.com/</a>
vaqFluix 1397/02/27 09:10
women viagra http://buyvlaqra.com/ viagra overnight delivery <a href="http://buyvlaqra.com/#">http://buyvlaqra.com/</a>
bscDup 1397/02/27 06:53
how many hours cialis last http://onlinecialls.com/ womens cialis reviews <a href="http://onlinecialls.com/#">http://onlinecialls.com/</a>
bspOvali 1397/02/27 00:28
tadalafil 20 mg http://buycialls.com/ cialis coupon <a href="http://buycialls.com/#">http://buycialls.com/</a>
cheap generic viagra 1397/02/26 13:50
I early slice http://viagrapid.com/ above surround cheap generic viagra;
fdhtyday 1397/02/26 04:04
viagra canada no prescription https://susamsokagim.com/ real viagra <a href="https://susamsokagim.com/#">https://susamsokagim.com/</a>
nniaberb 1397/02/25 19:26
viagra samples free https://bitcapblog.com/ viagra pharmacy online <a href="https://bitcapblog.com/#">https://bitcapblog.com/</a>
bymFluix 1397/02/25 17:12
how to buy viagra https://movietrailershd.org/ generic viagra 100mg <a href="https://movietrailershd.org/#">https://movietrailershd.org/</a>
plmScadia 1397/02/24 13:17
viagra overnight https://holidayrentallorgues.com/ discount viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">https://holidayrentallorgues.com/</a>
bfctyday 1397/02/24 12:29
low cost viagra https://susamsokagim.com/ low price viagra <a href=https://susamsokagim.com/#>https://susamsokagim.com/</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت