تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - داستان گرگ و سگ (قسمت اول)

اسلایدر

داستان گرگ و سگ (قسمت اول)
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
ارسال شده توسط یداله چراغی عضو کانون تبادل افکار لکستان

یه شو اَژ شوَل وَرَه سالی بی   /  زمین آجرّیا اِسبی شالی بی

یه هفته تَپ تَپ الماسِ زرین   /  چوی بالِ پپی رِزیا اَر زمین

دِنونه دیوار وَر اَر بُنِ وَر  /     خِراوه داوی چوی دِنون خَر

هُمسا اَژ هُمسا خَوَر نیاشتی   /   کَس اَر دشت و بون گذر نیاشتی

کَرّکَرّه مِزی چوی توزِ لشکر  /   تمومِ وِلات گِرتویتی اِی وَر

اَر نزیکِ ایل یه گرگِ پیری   /     وَ دَس یَخبَنون ژار و فقیری

قِی قُپیا , لرز اَر دَس و پا بیتی  /   ویر اَر آبادی , تَقِلا بیتی

سینه خیز , دودِل , وَ حالی حالی   /  تَک دای اَر حصار یه کهنه مالی

شاید وِر اَژ یه آیم بِگالِنی   /    کاوِرِ چاخی اِیر بِراقِنی

یَک دو گِل یاواش جاجاواز کِردی  /  گوشَل قَمچ کِریا , چَمَل واز کِردی


درِ طویله گِرتی اِی نظر   /  دیتی گمالی اَر گوشه کَپَر

دو تُلینج داسی , چن قَمتاری کَ  /   هماری پَلِنگ وَر مَخاری کَ

جال و مِل قوین , دُم دِریژی کَ   /  دَم وِشا , چَم زاق , قَلوَه تیژی کَ

وِژ مِلاس کِردی , بی گال و بی راو   /   شاید ساتیِ تر سگ بِچو اِی خواو

اَسکه وَ ناکُم دَسی بِشینی  /  اِی نومِ رَمی , گِری بِمینی 

بی کِش و بی دَنگ , یَکی بِرمِنی  /  دواره وَ ناحق خوینی بِرشِنی

هَر چَمَرّی من فایده نیاشتی  /  سگ جا نَرم و گرم راحتی داشتی

سَر بِردیه سیفا , فکری تِر کِردی  /  خیالی اِی ذهن وِژ حاضر کِردی

وِت عیو چَه دیری ایمشو هْواس بِکَم  /  چوی گدا اَر سگ التماس بِکَم

شاید رحم اَر حال اسیرِم بِکی   /  فکری اَر قاوای فقیرِم بِکی

وِت اِی سگ سِلام دیارِت وَخیر  /  نِگهبونِ ایل شوگارِت وَخیر

پیری و زِمسون زمین گیر کِردم  /  فلک بی کِشکی فِره ژیر کِردم

دیرِم مَرِکم , دَسِلات نِیرِم   /  مرگم نِزیکه , ری نجات نیرم

مَزونی دِره و دشت و هُماری  /  هفت روژه گِن گِن وَره مَواری

سیر کَه در و بون کِشماته ایمشو  /  زُخ و یخبَنون , نِهاته ایمشو

سردی کِردمه وَ گرگ لوسی  /  دِنونم اَر سَر دِنون نِموسی

نه خوراک , نه لیز , نه شادی دیرِم  /  نه پا هتن چین آبادی دیرِم 

گیژ و شیت و پَل , ژون ژو داری کِم  /  سِخُن دَژی دار , بی آزاری کِم

گیونالِک , شَکَت , حال خِراوی کِم  /  پوسِ وابِردی توینِ آوی کِم 

نیمه گیون , کِپیا , دَر وَ دَریکم  /  ژیر و شَل و پَل , آخِر شَری کِم

اِی رونق کَتی , چَک و چولی کِم /  لولیا , کَم حاواس , دل وَ هولی کِم

وَ چِرچِم لَرزِم , وَ سِر آسیمه  /  آسو اَر آسو , لیژ اِرا بیمه

چُکِل چو تَموم گیه دِریمه  /  لَم وِسی آز اَژ سِخون بِریمه

نیاشتِن بی حال , بدبخت کِردمه  /  خیرَت و جورَت و شِرف بِردمه

اِی لونه وارِّ ک خاکَری بِگِر  /  یا کَری کورپه شیر حوَری بِگِر

بایجْ اِی دور سَر عیالِت ایمشو  /   بِکه وَ نذری صای مالِت ایمشو

مرگ خیمه اَر گیون بی ثمر داسی  /  قَل پَنجی اَر دور مِلِّم جَر داسی

رَحمی اَر آیلَل ویلونم بِکه  /  وَ تیکه چَرمی مهمونم بِکه

بوری هِرَسَت هراسون نَکه  /  نا امید ویر مَر بیابون نَکه

اگر وِهار بای جبرانه مَکَم  /  تاوِنه و خرگوش قِرانه مَکَم

قوله مَم وِهار بوم وَ نوکرت  /  لَش نوکَلی بایجِم اَر وَرِت 

اَخکه فِره بو اَژِن بِمینتی  /  دال قِلا دُجا اَژ تو بِسینتی

اَر موشین قولِم نِمارم وَ جا  /  وعده مِن و تو سَر کَنی کوخا

سگ یه شِنفتی , تَکی دای اِی وَر  /  دو هِناسی داخ آوِردی اِی سَر

سینه و شون و مِلّ وِژ نیشون داتی  /  ولی ساکت بی , گَپی نیاتی

یک دو جَرّ اِی نوم حَصار آوردی   /  گِری چوی عاقل هر سیفا کِردی

کمی چی اِی فکر حروم و حلال  /  آخِری سکوت اِشکنی گمال

وِت اِی گرگ ایمشو دلِت تنگ کِردم  /  ار سَر دو ریُن گیرِت آوِردم

دو فکر وَ یَکا رِشیا اِی گیونِم  /  کُمُن قبول کَم دی نِمزانِم

یا مِی وِرَلّا نوم جَلاوِت کَم  /  یا ناهَلمونه , یِلَشکاوِت کَم

یا مِی دردِ دل گرگی گوش بِکم  /  یا نون و نِمَک فِراموش بِکَم

اِی گرگ چَن ساله اِی لونه جا  /  وَ گُپ گُپِ نون کَلِنگ کِریامه

کم کم وَ اِی حَد ایسکه رَسیمه  /  اَرا وَختِ سخت تربیت بیمه

نامرد و بی رَحم و دل بیمار نیِم  /  وِژته مَزانی صِلاح دار نیِم

رسم رفاقت وَ جا آر , مِنِم  /  اَر عهد و پیمون وفادار , مِنِم

آبادی اِی خواو , نِگهبون , مِنِم  /  ویریا ,چٍرچه دل ,خوش فِرمُن مِنِم

هوشیار اَر چَقه دِراخِل مِنِم  /  شو اَر سَر پَچی , قِراوِل مِنِم

اَر دَنگِ هِشگا , حمله ور مِنِم  /  خواو اَر چَمَلِم حروم کَر مِنِم

اَر بیا بیا تَکه مَم اِی وَر  /  تا گه چِخ نکَن , نِمَچِم اِی در

یه گِل سیرِ تیک دَریونه مَکَم  /  یه گِل هِلامات سَر بونه مَکَم

اَخکه مَدوِم , بیچاره بیمه  /  اَژ آیلی هونه هوکاره بیمه

نه وارِّک نه تویشک , ای در نِمَکَم  /  هویچ گَپی ای تو باور نِمَکم

تو مال اِیر رِّمن , تَجیر بِرّی کین  /  قصاوِ وحشی , لَم اِیر دِرّی کین

گرگِ حقه باز , خطرناکی کین  /  پیرِ مَزگ اِیر آر , چوی ضحاکی کین

شِلیته , بی شرم , سیر نَحوری کین  /  دُزِ مِلّه گِر , آخِر شَری کین

لَمِن , خوین رِشِن , تیکه چِنی کین  /  وَرکْ اِی نوم کُلی اِیر راقِنی کین

سازِ بَنومی وِژِت ژَنیه  /  گِلار ای دُما کورِت خوَنیه

مَر وَته وَری کَتیَسیَ وَرِت  /  خیال باطل داسی ای س


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
mtgthasy 1397/07/24 08:32
viagra prices <a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a> womens viagra <a href=http://sexviagen.com/>viagra online usa</a>
bsucherm 1397/07/23 13:44
where to buy viagra online <a href="http://vigrageneic.com/">viagra online canadian pharmacy</a> buy viagra online <a href=http://vigrageneic.com/>generic viagra reviews</a>
mkltoria 1397/07/22 21:31
buy viagra <a href="http://onlineviaqer.com/">buy viagra online</a> buy viagra professional <a href="http://onlineviaqer.com/">buy generic viagra online</a>
nsfViofe 1397/07/19 08:17
buy online viagra <a href="http://viagranerrds.com/">canadian online pharmacy viagra</a> buy viagra new york <a href=http://viagranerrds.com/>canadian online pharmacy viagra</a>
mtxthasy 1397/07/18 15:54
buy cheap generic viagra <a href="http://sexviagen.com/">buy real viagra online</a> buy viagra canada <a href=http://sexviagen.com/>best place to buy generic viagra online</a>
nadcherm 1397/07/17 20:04
discount viagra <a href="http://vigrageneic.com/">is there generic viagra</a> viagra generic <a href=http://vigrageneic.com/>viagra generic name</a>
nrgViofe 1397/07/16 11:00
cialis tadalafil <a href="http://drcialonlinedkb.com/">generic cialis online</a> cialis 20 mg <a href=http://drcialonlinedkb.com/>buy cialis online cheap</a>
hsuthasy 1397/07/16 05:16
buy viagra pills <a href="http://viagraocns.com/">when will viagra go generic</a> natural viagra alternatives <a href=http://viagraocns.com/>cheap viagra online canadian pharmacy</a>
blptoria 1397/07/15 13:38
buying viagra <a href="http://newviagrakfv.com/">online pharmacy viagra</a> generic viagra rx <a href="http://newviagrakfv.com/">online doctor prescription for viagra</a>
ntdcherm 1397/07/15 09:55
viagra price comparison <a href="http://viagraveikd.com/">viagra generic</a> viagra spam <a href=http://viagraveikd.com/>buy generic viagra online</a>
ujkthasy 1397/07/13 16:15
buy cialis without prescription <a href="http://hopcialisraj.com/">generic cialis online</a> tadalafil 20mg <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis generic best price</a>
oxnViofe 1397/07/13 12:37
generic viagra india <a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra online prescription</a> viagra 50mg <a href=http://genericonlineviaqra.com/>viagra prescription online</a>
minecraft 1397/07/12 19:29
Fantastic site you have here but I was curious if
you knew of any community forums that cover the same topics talked about here?
I'd really like to be a part of community where I can get
advice from other experienced people that share
the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
Thank you!
fbxcherm 1397/07/12 19:21
cheap cialis <a href="http://hitcialisosn.com/">п»їtadalafil tablets</a> cialis online pharmacy <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis buy</a>
bdhtoria 1397/07/12 11:31
tadalafil liquid <a href="http://gocialisgjb.com/">order cialis online</a> cialis reviews <a href="http://gocialisgjb.com/">buy generic cialis online</a>
minecraft 1397/07/12 09:22
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
and wanted to say that I've really enjoyed browsing your blog
posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
engthasy 1397/07/10 14:57
purchase viagra online <a href="https://saresltd.com/">online viagra</a> purchase viagra <a href=https://saresltd.com/>viagra online generic</a>
nrccherm 1397/07/10 12:15
viagra generic online <a href="http://www.viagenericahecv.com/">generic viagra names</a> viagra soft pills <a href=http://www.viagenericahecv.com/>viagra generic name</a>
badViofe 1397/07/10 04:29
buy viagra without prescription <a href="http://dejviagram.com/">viagra online</a> viagra wiki <a href=http://dejviagram.com/>buying cheap viagra</a>
nfhtoria 1397/07/8 23:27
tadalafil tablets 20 mg <a href="http://ciallisonline.com/">cheap cialis generic online</a> cheap tadalafil <a href="http://ciallisonline.com/">cialis online</a>
nfhattal 1397/07/8 16:53
cialis brand <a href="http://genericcialls.com/">when does cialis go generic</a> buy tadalafil 20mg price <a href=http://genericcialls.com/>buy cialis online overnight shipping</a>
bwgthasy 1397/07/8 07:25
generic viagra <a href="http://hpviagrajoagin.com/">generic for viagra</a> get viagra <a href=http://hpviagrajoagin.com/>when does viagra go generic</a>
madfoot! mad daaam 1 dots 1397/07/8 05:07
<a href="http://www.grubersqlindonnet.top/28/air-jordan-9-retro-low-bg-blue-air-jordan.-air-jordan-9-retro-low ">air jordan 9 retro low bg blue air jordan. air jordan 9 retro low</a><a href="http://www.grubersqlindonnet.top/29/little-girl-boots-on-sale ">little girl boots on sale</a><a href="http://www.grubersqlindonnet.top/3/nike-lunar-presto-black-white ">nike lunar presto black white</a><a href="http://www.grubersqlindonnet.top/30/black-and-white-concords ">black and white concords</a>
madfoot! mad daaam 1 dots http://www.claccanada.top/2/madfoot!-mad-daaam-1-dots
reebok insta pump fury juice black reebok insta pump fury road moon landing 1397/07/8 05:07
<a href="http://www.espatrick.top/1/air-jordan-29-light-blue-white ">air jordan 29 light blue white</a><a href="http://www.espatrick.top/10/nike-free-run-3-5.0-blue-black ">nike free run 3 5.0 blue black</a><a href="http://www.espatrick.top/11/womens-nike-free-run-4.0-yellow-red ">womens nike free run 4.0 yellow red</a><a href="http://www.espatrick.top/12/supreme-brand-red-hoodie ">supreme brand red hoodie</a>
reebok insta pump fury juice black reebok insta pump fury road moon landing http://www.gatewoodautoinsurance.top/29/reebok-insta-pump-fury-juice-black-reebok-insta-pump-fury-road-moon-landing
nike free inneva umber 1397/07/8 05:05
<a href="http://www.localwinstonsalem.top/31/womens-gray-nike-roshes ">womens gray nike roshes</a><a href="http://www.localwinstonsalem.top/32/air-max-2014-men-shoes ">air max 2014 men shoes</a><a href="http://www.localwinstonsalem.top/33/mens-nike-air-max-ltd-3-running-shoes-wolf-grey-black-anthracite-sale ">mens nike air max ltd 3 running shoes wolf grey black anthracite sale</a><a href="http://www.localwinstonsalem.top/34/air-jordan-spizike-knicks-orange-colorway-more-photos ">air jordan spizike knicks orange colorway more photos</a>
nike free inneva umber http://www.attorneyinsantamonica.top/8/nike-free-inneva-umber
air jordan grey water 1397/07/8 05:05
<a href="http://www.bitesbliss.top/24/air-max-2013-ext ">air max 2013 ext</a><a href="http://www.bitesbliss.top/25/acne-desert-high-3-shoes ">acne desert high 3 shoes</a><a href="http://www.bitesbliss.top/26/flyknit-chukka-sneaker-boot ">flyknit chukka sneaker boot</a><a href="http://www.bitesbliss.top/27/nike-lunar-force-1-high-no-sew-black-leopard ">nike lunar force 1 high no sew black leopard</a>
air jordan grey water http://www.dragonflyinterp.top/37/air-jordan-grey-water
mfhViofe 1397/07/7 20:39
generic viagra 100mg <a href="http://www.viagenericahecv.com/">cheap viagra online</a> discount viagra [url=http://www.viagenericahecv.com/]cheap viagra[/url]
heccherm 1397/07/7 18:13
cialis canada <a href="http://cialisgessa.com/">cialis buy</a> order cialis [url=http://cialisgessa.com/]online cialis[/url]
hraattal 1397/07/6 13:17
tadalafil tablets <a href="http://cialisheobg.com/">buy cialis canada</a> cialis tadalafil [url=http://cialisheobg.com/]generic cialis 2017[/url]
hftViofe 1397/07/5 10:03
tadalafil best price <a href="http://joicialisosn.com/">no prescription cialis</a> buy tadalafil 20mg price [url=http://joicialisosn.com/]best place to buy cialis online[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت