تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - چند واژه ناب لکی

اسلایدر

چند واژه ناب لکی
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )

چنانجه در معنی و مفهم این کلمات ناب لکی امروز و ایرانی قدیم بنگرید

 نخستین نکته ای که به نظر می رسد چرا گویشوران  زبان فارسی امروزی ( که متاسفانه در همه جا جانشین زبان پارسی باستان معرفی شده است در صورتی که از سایر زبان های ایرانی ضعیف تر است و با استفاده بسیار زیاد از لغات  عربی ضعف خود را پوشش داده است ) بدون تمایل به زبان های دیگر ایرانی مانند کوردی ،لوری،تاتی ، پشتو ، لکی ، گیلکی و . . .  هر جا که لغت کم داشته اند رفته اند سراغ زبان عربی ! در زیر چد نمونه  از این کلمات را می اوریم  به امید روزی که بالاخره فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی به جای نشستن و فکرکردن! و لغت ساختن ! از لغات سایر زبان های ایرانی استفاده نماید چنانجه در قدیم استفاده می شده است.

 

ئالئ شت   āleŝt

عوض کردن، دادوستد

در واژه نامه چراغ هدایت واژه " آلش " به معنی عوض و بدل آمده است :

طالب آملی گوید :

صد جان بدل به یک نگه گرم می کنم

گرچه چشم نیم مست تو راضی به آلش است.

( چراغ هدایت ص 1004 ونیز ر.ک فرهنگ واژه گان کردی و لری ص 12 )

ئه ذ  ar

در لکی بسیار پرکاربرد است و به معنای اگر است. این واژه به همین شکل که صورت تخفیف یافته ای از" آگر "تلقی می شود در  فارسی به کرار آمده است :

شاه می گوید : ای مردک برنج بدانه خوری ؟ گفت : آوخ !

گفت : من نیز خورم ئه ر بو "اگر باشد"

( مقالات شمس تبریزی، به تصحیح موحد ج 279 ص 632

ئه ژ    

معادل حرف اضافه " از" در زبان فارسی++

در بیتی از باباطاهر آمده است :

گر ئه ژ (از) آ و نهی ایوانی ئه ژگل

به پرجنبش کری و انوشه و ول

( به نقل از کتاب جستاری چند در فرهنگ ایران، ص 269 )

البته کاربرد این واژه در شعر باباطاهر چندان غریب نیست چه آنکه اصولا باباطاهر خود لک زبان بوده است در ضمن گمان می رود در لغاتی مانند زن ،روز،زیر که امروز در لکی  ژن ،روژ وژیر بوده باشند در اصل به همین شکل بوده اند  اما در طی چند قرن تسلط اعراب برایران به علت نبودن حرف ژ در زبان عربی تغییر یافته اند

 

ئه سئ ر   aser

در لکی به معنای اشک چشم است، در فرهنگ عمید مقلوب این واژه به شکل ارس ars  و به همین معنا آمده است و بیت ذیل نیز به عنوان شاهد ذکر شده است :

ز آهم بود یک شراره درخش

اَرَس را بود اَرس من مایه بخش

( فرهنگ عمید ص 104 )

 ئثمه aime

ئثمه در گویش لکی منادا است  ( به کسر الف و میم و تلفظ حرف ی به صورت خفیف : eame  ) این لغت در اشعار شاعران قرون 5 و بخصوص خاقانی بسیار به کار رفته است :

آشنا سیمرغ وار اندر جهان نایافت شد

ایمه از سیمرغ بگذر کاشنا نایافت تر

( دیوان خاقانی، ص 886، ایضا نزهه المجالس ص 628)

خاقانی می گوید یافتن دوست نیز همچون یافتن سیمرغ کم پیدا شد، " ای من " از پیدا کردن سیمرغ درگذر که پیدا کردن دوست از آن هم سخت تر است. مجیز بیلقانی هم دربیتی می گوید :

گفتم که : تو در خدمت او خوش هستی

گفت : ایمه کرام خوش، تو نیز این گویی ؟!

( نزهمه المجالس ، ص 896)

این بیت برخلاف تمامی معانی که از آن شده است حاصل گفتگوی دو شخص نیست بلکه بحث و جدل یک شخص است با دل خویش در مصرع اول شخص به دل خویش می گوید تو در خدمت و ملازمت فلان شخص، خوش می گذرانی. در مصرع دوم دل جواب می دهد : ای من ! کدام خوشی، تو هم اینطور فکر می کنی !

اما آقای دکتر ریاحی، لغت ایمه را به سهو این گونه توضیح می دهد : « ایمه ظاهرا به فتح اول، ادات استفهام توام با تعجب و نفرت و انکار و تمسخر است ضدزهی، خویش، آفرین، درست برابر معنی ای بابا، در زبان محاوره و آی زکی، در لهجه برخی از عوام » ( نزهه المجالس، ص 628)

اما با دقت در لغت ایمه مشخص می شود که بر خلاف نظر ایشان این واژه باید منادا یا ضمیر اشاره به شخص باشد ومعنای ضدزهی یا خوشا از آن استفهام نمی شود.

در ادامه آقای ریاحی می نویسند :

« فرهنگ نویسان معنی دقیق این تعبیر را درنیافته اند. در برهان قاطع ( و به پیروی از او در فرهنگ های دیگر ) برای این کلمه سه معنی آورده اند 1- اکنون این دم 2- هرزه و یاوه و بیهوده 3- اینچنین و همچنین. دکتر معین در حاشیه برهان آن را ضمیر اشاره و برابر با ایما درپارسی باستان و ایم در پهلوی و به معنی این دانسته است. از سه معنی که فرهنگ نویسان آورده اند فقط معنی دوم نزدیک به معنی صحیح کلمه است »  ( نزهه المجالس ، ص 628 )

دراین رابطه ذکر چند مطلب لازم است :

1- همچنان که پیش تر گفته شد، لغت ایمه نمی تواند به معنای تکفر و نهی و ضدزهی باشد بنابراین نظر دکتر ریاحی که معنای دوم را صحیح پنداشته است مردود است

2- نکته قابل توجه دراین مطلب، نظر استاد معین است، ایشان نزدیک ترین معنا را مورد نظر قرار داده اند. این مساله از چند جهت قابل توجه است :

الف : استاد معین ایمه را ضمیر اشاره دانسته اند و با توجه به این که ایمه اشاره به خویش است تا حدی نظر ایشان می تواند صحیح باشد

ب : استاد ریشه این لغت را در پهلوی و فارسی باستان جستجو کرده اند که اشاره درستی است. اگرچه استاد با همه ژرف نگری دچار ســــهو شده و آن را به معنای " این " گرفته اند، اما چنانچه گفته شد " ایمه " به معنی " ای من " ( خطاب قرار دادن خویش ) است که این خطای  استاد باز باز می گردد به تمرکز گرایی که در چند دهه اخیر گریبانگیر جامعه درس خوانده ! ما زاگرس نشینان بویژه لک زبانان شده است بطوریکه دانش جویان ادبیات این خطه به جای برداشتن پروژ ه های بعضا تکراری می توانند در این ضمینه تبادل اطلاعات کرده و به اساتید کمک کنند نه اینکه مدارک تحصیلی اشان را قاب کرده و خدا حا فظ

چند مثال زیر به فهم موضوع کمک می کند :


غلط گفتم، ایمه کدام آشنایان

که هیچ آشنایی ریایی نبینم

( دیوان خاقانی،ص293، ایضا نرهه المجالس ص 628)

 

ایمه دوران چو من آسیمه سر است

نسبت جور به دوران چه کنم

( دیوان خاقانی،ص251، ایضا نزهه المجالس ص 628 )

 

ایمه جوابشان چه دهم که زبان چرخ

موتوا بغیظکم نه بس آمد جوابشان

( دیوان خاقانی ص329، ایضا نزهه المجالس ص 628)

 

آشنا سیمرغ وار اندر جهان نایافت شد

ایمه ازسیمرغ بگذر کاشانه نایافت تر ( خاقانی )

 

ایمه جهان و خلق جهان دیده ای که چیست

ده مرغ نیمسوخته در یک نشیمن است

( دیوان خاقانی، ص329، ایضا نزهه المجالس، ص628 )

 

ایمه ازاین خاک تیره فام که برخاست

تا که نه در پای پیل ممتحن افتاد

( دیوان مجیر بیلقانی ص 27، ایضا نزهه المجالس ص 628 )

 

عدوت چون تو تواند شد ایمه او سگ کیست

که حیله جوید و از گربه شیر نرسازد ( دیوان مجیر بیلقانی، ص 53 )

 

سیمرغ فرغم که نه دانه خورد نه آب

ایمه ! چه داند، نه بچه مرغ دینه ام ؟ ( دیوان مجیر بیلقانی ص274 )

 

ایمه چه زهره دارد سیمرغ عزلتی گو

پیش هزار عیسی یک سم خر فرستد ( دیوان مجیر بیلقانی ، ص 301 )

 

ایمه! نه بغداد شیشه گران است

بهر گلاب طرب سرای صفاهان ( خاقان ص 355 )

 

ونیز :

ایمه، حکم کردیم ترا حکمی دیدور !  ( متون تفسیری، چاپ پیام نور ص 18)

 

 

با سپاس از بابک هوریامی توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
descargar facebook 1398/05/28 09:02
Nice post. I was checking constantly this weblog
and I'm inspired! Very helpful information specifically the last part :
) I take care of such information much. I was seeking this particular information for a very long
time. Thank you and good luck.
descargar facebook 1398/05/27 18:10
I think the admin of this website is truly working hard
in favor of his web page, as here every stuff is quality
based data.
plenty of fish dating site 1398/05/24 08:18
Wonderful, what a website it is! This blog presents helpful facts to us, keep it up.
dating site 1398/05/9 14:46
What i don't understood is actually how you're now not really
a lot more well-favored than you might be now. You are
very intelligent. You realize therefore considerably relating
to this matter, made me for my part imagine it from numerous various angles.
Its like women and men don't seem to be fascinated except it's something
to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice.

Always deal with it up!
natalielise 1398/05/1 07:17
Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a
linking issue. I've tried it in two different internet
browsers and both show the same results. pof natalielise
quest bars cheap 1398/04/20 10:01
I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers except this piece of
writing is truly a good paragraph, keep it up.
quest bars cheap 2019 coupon 1398/04/18 10:37
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I
would never understand. It seems too complicated and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll try to get
the hang of it!
plenty of fish dating site 1398/04/1 02:48
Thanks for another excellent article. Where else may
anyone get that type of info in such an ideal approach of writing?
I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.
viagra advertisment 1398/03/18 14:11

I'm extremely inspired with your writing abilities as smartly as with the format for your weblog. Is this a paid subject or did you modify it your self? Either way stay up the excellent high quality writing, it's uncommon to peer a great blog like this one these days..
ps4 upcoming games 1398/03/18 01:14
It's actually a nice and useful piece of info.
I'm glad that you shared this useful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
gamefly free trial 1398/03/15 23:10
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this fantastic blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and
adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group.

Chat soon!
gamefly free trial 1398/03/11 21:53
Good post. I learn something new and challenging on sites I
stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and use a little something from
their websites.
gamefly free trial 1398/03/11 06:44
This page definitely has all the information I needed about this subject and didn't know who to ask.
gamefly free trial 1398/03/11 01:39
An outstanding share! I've just forwarded
this onto a colleague who had been doing a little research on this.
And he actually bought me breakfast because I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your
web page.
gamefly free trial 1398/03/9 04:53
Whats up this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or
if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no
coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be enormously appreciated!
minecraft free download pc 1398/02/26 07:22
Hi this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with
HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
minecraft pc download 1398/02/24 11:22
Hello there, I do think your blog could be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your blog in Safari, it
looks fine however when opening in I.E., it's got some overlapping issues.
I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, fantastic blog!
g 1398/02/24 03:42
Hi to every one, the contents present at this web page are
actually awesome for people knowledge, well, keep up the good work
fellows.
g 1398/02/22 07:16
Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.
g 1398/02/21 07:39
Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
minecraft free download pc 1398/02/20 11:55
Awesome post.
gamefly 1398/02/15 06:15
Good answer back in return of this matter with genuine arguments and explaining the whole thing concerning that.
gamefly 1398/02/12 14:57
Hi all, here every one is sharing such know-how, so it's good
to read this blog, and I used to visit this blog daily.
How long will it take for my Achilles tendon to heal? 1396/05/16 04:52
Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am attempting to
find things to improve my site!I suppose its ok to use
some of your ideas!!
Foot Complaints 1396/05/9 08:14
I get pleasure from, result in I discovered just what I used to be
having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt!
God Bless you man. Have a nice day. Bye
markhensley2.exteen.com 1396/05/8 21:44
Hello would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and
I'm looking for something completely unique.
P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!
Can you increase your height by stretching? 1396/05/6 18:30
What's up, yeah this article is in fact pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.
How can you get taller in a week? 1396/05/6 10:15
Attractive component of content. I simply stumbled upon your site and
in accession capital to assert that I acquire actually
loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your augment and even I
achievement you get entry to consistently quickly.
foot pain after sitting 1396/03/31 09:37
Whats up very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Superb
.. I will bookmark your website and take the feeds additionally?

I am glad to find so many helpful info right here
in the publish, we'd like develop more strategies in this regard,
thanks for sharing. . . . . .
http://leontinecragar.hatenablog.com/entry/2015/06/24/201236 1396/02/18 14:48
You can certainly see your expertise within the paintings you write.
The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how
they believe. At all times follow your heart.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت