تبلیغات
وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان - آوایی اهورایی از اعماق قرون

اسلایدر

آوایی اهورایی از اعماق قرون
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
تقدیم به روح اسطوره ی هوره ی لکی عینعلی تیموری/کشکانهوره آوازیست بی ساز و بر آمده از اعماق تاریخ زاگرس نشینان که احساسات پاک وهمنوع دوستی مردمان دیار لک نشین را فریاد می زند. این آوای اهورایی و آسمانی توسط مردمان لک زبان در مواقع محتلف غم وشادی و قرار گرفتن در نقاط مرتفع و غرور آفرین کوهها و بزم آرایی و گذراندن زمستانهای سرد و شب نشینیهای گروهی، اجرا می شود.جدیدا برخی خوانندگان لک زبان آن را با ساز می خوانند.آنچه صرفا هوره نامیده می شود مختص مردمان لک زبان است ،کسانی هم که خود را کرد می خوانند آن را به گونه ای عاشقانه اجرا می کنند  در مقالات ونوشته های مردمان کرد زبان برای هوره مقامهای زیادی بر شمرده اند که آنچه ما مشاهده کرده ایم وشنیده ایم هوره ای است به سبک استاد هوره ی کردی،علی نظرمنوچهری.در صد بالایی از کلمات و ابیات اجرا شده در هوره ی کردی، لکی هستند وعاشقانه. در میان لک زبانان ، هوره در مقامهای مختلف اجرا می شود.آنچه بیشتر از هوره ی لکی فهمیده می شود غم واندوه است.مقامهای تقریبا شاد هم دارد که سبکهای،” کوی چر و سوار چر” نمونه ی معروف آن است.
نمونه ای از ابیات هوره ی کردی که از زبان مرد برای جنس مخالف گفته می شود هر چند که غمگین است اما درونمایه ی عاشقانه د ارد ، در واقع اکثر ابیات کردی هوره اینگونه است.در اصل مقامات سحری و باریه باریه و جلوشاهی ممکن است در ریتم متفاوت باشند اما یک خانواده هستند با درونمایه ای عاشقانه. :
بیلا من بمرم بچم له کیست / تا بوم وه باخاوان خرمان گیست
خیلی وه خده له لیلت بریامه / چوین چراخ بی نفت له دور گه ریامه
ئه را نپیرسیت وه حال و دردم / گریانت مه یو وه ره نگ زه ردم
هاوسای عزیزم له لام بار که رده / قولی تیم دایده چوی ئه زیز مه رده
چوین مه جنون گردیم و دوی جه لاوه /من هر واو فکره تاسی لیلاوه
(هوره ی جافی کرمانشایی /حمزه ی صفری )
له ئیره تا ئوره یه چه نی دویره / کلکیِ قاقه ز پوسُ سه موره
نه قاقه ز دیرم نه قلم دوات / راز دله گه م بنویسم ولات
(هوره ی مرحوم علی نظر منوچهری استاد هوره ی کردی)
در بین هوره چرهای لاک زبان به جرات میتوان گفت که مرحوم عینعلی تیموری در این رشته صاحب سبک است و مقامهای هوره ی ایشان توط دیگران تقلید و اجرا شده است ،هر چند گه هم اکنون هور چرهای قابل شماری داریم.در زیرنمونه ابیات لکی که بیشتر حماسی و در مرگ عزیزان و غمگین اجرا می شودف ذکر می گردد :
سیل که ئی جبهه چوی لال ئو دیزه وه /چوین ئره خ که مه ر خوین دولاویزه وه
جه نگی تو کردت مه ر ئاهنگران /چمان روسه م بی وه مازنده ران
مال ئه زیز براکه م به رز ئو دیاری/ویرونه بیه ئی بی سه رداری
دو شالی بوئین قیت باریکه / وه جاییی مه چی ته نگ و تاریکه
کویه ل پوشیانه برگی ئی داوار / دُما براکه م کی بچوئه شکار
دو قطار داسیِ هردک چه پ ئو راس / شو وه شوئه خون روژ ه ریِ ته قاس
از اینگونه ابیات فولکلور که خمیر مایه ی هوره ی لکی است بسیار و الی ما شا الله.
آنچه مورد نظر این مقاله است ،معنی ومفهوم و ریشه ی تاریخی واژه ی هوره است.
در مورد بن و ریشه وتاریخ پیدایش هوره تحقیق واظهار نظر فراوانی به عمل آمده است.برخی آن را اولین آوای انسانی دانسته اند،برخی آن را دنباله و تصویری از نیایشها و سرودهای اوستا می دانند،برخی این واژه را برگرفته از واژه ی هور (خورشید)و برخی اصل آن را از اهوره مزدا ویا آن را اهورایی می دانند.در زیر هر کدام را مورد نقد و جرح و تعدیل قرار می دهیم.
انسان از زمانی که به صدای باد، صدای رودخانه و ریزش آبشارها از کوهستان ، آواز یک پرنده ، آه و ناله های اطرافیان خود به خاطر درد و رنج و انتقال احساسات خود به دیگران و یا در یافت آن آشنا شد به تاثیر این پدیده ها بر روی ذهن و احساسات خود پی برد.در آن زمان انسانها نمی دانستند که این آواها نوعی از موسیقی هستند ، ولی تحت تاثیرآن مسرور یا دلتنگ و ملول می گشتند.
جواد مفرد کهلان در کتاب تاریخ اساطیری ایران وقتی که در مورد واژه های «عجم» و «گور» (گبر سخن می گوید ، معتقد است که «گور» (گبر ) به معنی جمع مردم و انجمن و در نهایت به معنای «انجمن گرد آتش» است که دانایان سرود دینی زردشتی و گروهی خاص به نام «گورانها» محسوب می شوند. این گفته تاییدی است بر اینکه علاوه بر سرود خوانی زردشتیان در مواقع معین ،گاهی هم مانند : شبها و اوقات فراغت نیز سروده های دینی را به صورت آنچه هم اکنون مردمان لک زبان «هوره» یا «گورانی» می خوانند ،در کنار آتش اجرا می کرده اند.در زبان لکی اضافه بر «هوره» برای این مقام موسیقی لفظ «گورانی»(گُرُنی) را هم به کار می برند که بر گرفته از نام گروه سرود خوان اوستاییست.
به نظر می رسد که ابتدا متن هوره همان سروده های دینی اوستا بوده و برای نزدیکی به خدا و نوعی عبادت محسوب می شده است.با خواندن این سروده ها افراد خواننده به سکینه ی قلبی و آرامش دست می یافتند ، با مشاهده ی این تاثیر ، هنگام روبرو شدن با تالمات روحی و یا مصیبت از دست دادن عزیزان و قهرمانان که حاصلش غم و اندوه فراوان بود ،هوره را بهترین آرام کننده و تسلی بخش قلبها یافته و به آن تمسک جستند و اشعاری غیر از گاثا ها را جانشین کردند و به خاطر ذهنیت اهورایی بودن سروده های اوستا ، مقام جدید را هم «هوره» و «گورانی» نامیدند.
در اوستا می خوانیم که :«ای امشاسپندان ! آماده ام که شما را زوت ،ستاینده ، خواننده ،پرستنده ، چاووش و سرود خوان باشم.» از این دعا که در اوستا ذکر گردیده است ، معلوم می گردد که زردشتیان امشاسپندان را با آواز خوانی و سرود خوانی می ستوده اند.
(اوستا دوست خواه ،کرده ی پنجم ، بند اول،ص ۵۳۳)
همچنین آمده است : «ما می ستاییم هاتها ،پتمان ها ،واژه های «یسنه»(هفت هات پسین)را چه خوانده،چه باژ گرفته،چه سروده ،چه ستوده.»(اوستا جلد دوم ،دوستخواه ،کرده ی بیست و دوم).در اینجا «سروده» در مقابل «باژگرفته» آمده است و باژگرفتن دعا خواندن با صدای آهسته است و «سروده » همان خواندن با صدای بلند است.
ربط هوره با سرود خوانی اوستا در زمان زردشت در این است که اکثر مورخین و شرقشناسان و محققین در مورد زردشت و دین او بر این باورند که ،زردشت در هر جا متولد شده باشد و مبدا دین او هر کجای جهان باشد ،مکان تبلیغ و رشد و پایداری آن در منطقه ی مردمان زاگرس نشین (مادها)مخصوصا منطقه ای است که هم اکنون ماوا و مسکن مردمان لک نشین و «هوره چر» است.
دلیل بر وجود دین زردشتی در میان مردمان ماد (ساکنان زاگرس مرکزی) گفته ی دیا کونوف است که می نویسد :معهذا نامهایی از نوع فرورتیش ،سفند د اتس ،سپیتامس، در آثار قرن ششم قبل از میلاد دیده شده که با معتقدات و تماثیل اوستا مربوط می باشد و نشان می دهند که معتقدات مزبور در آن زمان وجود داشته است. بنا بر این نامهای ایرانی مادی قرنهای نهم تا هفتم قبل از میلاد گواه وجود اعتقاد به مزدا-اهورا بوده است.دیاکونوف /تاریخ ماد /ص ۴۵۹
هرودت مورخ نامدار یونانی در مورد دین مردمان ماد هیچگونه توضیحی نداده است و فقط در برخی جایها زمامداران دین مادی را مغان می داند.این مغان کسانی بودند که اشعار و سروده های دینی اوستا را با آواز و سرودخوانی اجرا می کردند ، در واقع متولیان دین زردشت بودند.دیاکونوف می گوید : «مغان قبیله ای بودند که تعلیمات زردشت در میان آنان قبل از دیگرانفایق گشته و رواج یافت (صرف نظر از اینکه کیش مزبور در کجا پدید آمد)». دیاکونوف /تاریخ ماد /ص ۴۶۴
اینکه هوره با «اهورا مزدا» هم ریشه باشد دور از ذهن است ، می توان گفت که به خاطر اهورایی بودن سرودهای زردشتی هوره را هم که به همین مناسبت اهورایی و در نهایت هوره نامیده اند. «اهورا مزدا» را آنطور که پژوهشگران مختلف معنی کرده اند به صورت زیر است.
«اهورا» یعنی هستی بخش و «مَزدا» به معنای بزرگ و دانا که از دانایی ودانش آمده است.از این دیدگاه به معنای خدای دانای بزرگ است.
منابع: یشتها پور داوود/اوستا جلیل دوستخواه/ کتاب تاریخ اساطیری ایران ج۱، جواد مفرد کهلان /تاریخ ماد ،دیاکونوف


می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
nubruist 1397/03/2 09:03
viagra brand <a href="https://bitcapblog.com/#">viagra without prescription</a> viagra free samples [url=https://bitcapblog.com/#]generic viagra online[/url]
nubruist 1397/03/2 08:21
viagra samples <a href="https://bitcapblog.com/#">generic viagra online</a> viagra purchase [url=https://bitcapblog.com/#]buy generic viagra[/url]
Jnqtyday 1397/03/2 06:43
viagra pharmacy <a href="https://movietrailershd.org/#">generic viagra</a> brand name viagra on line [url=https://movietrailershd.org/#]cheap viagra[/url]
bdfglymn 1397/03/2 03:18
payday loan lenders <a href=https://ttsitworldwide.com/>online payday loans</a> no credit check loan,quick money <a href=https://phpbbcommunities.net/>online loans</a> cash advance loan lenders, multi payment fast cash loans <a href=https://flashovky.net/>loan</a> payday lones
pamEvosy 1397/03/2 03:15
viagra wiki <a href="https://aluixnetwork.com/#">natural viagra substitutes</a> viagra dosage <a href=https://aluixnetwork.com/#>free viagra sample</a>
btvwrisy 1397/03/2 01:55
viagra brands http://loviagraosn.com/ - online viagra viagra cost canada,generic viagra from canada http://setviagraeja.com/ - online generic viagra viagra online uk, viagra 100mg dosage http://newviagrakfv.com/ - п»їbrand pfizer viagra viagra cheap
btvwrisy 1397/03/1 20:22
viagra women http://loviagraosn.com/ - online generic viagra viagra online australia,viagra online cheap http://setviagraeja.com/ - viagra online generic price of viagra, canadian viagra http://newviagrakfv.com/ - generic viagra buy viagra online at
vrcOvali 1397/03/1 06:57
Ready for an appointment? Save by searching for <a href="http://cialisserfher.com/#">cialis online</a> today Chief among these proteins are collagen, thrombin, and von Willebrand factor.,Pet allergies are common in the United States. Compare the price of <a href=http://cialisserfher.com/#>generic cialis</a> . Put ED a stop! Retrieved 19 January 2011., Lyon and Natural Factors, I have created the WellBetx — a family of nutritional and herbal products designed to address special nutritional needs of people with diabetes. http://cialisserfher.com/ Type 1 Diabetes Type 2 Diabetes Gestational Diabetes Prediabetes In your community Alberta British Columbia Manitoba New Brunswick Newfoundland and Labrador Northwest Territories Nova Scotia Nunavut Ontario Prince Edward Island Quebec Saskatchewan Yukon How you can help Donate Now Fundraise Clothesline Team Diabetes Sponsor Someone Make a Future Gift Volunteer Advocate Corporate Support Stay Connected Latest News Enter your email address to receive the latest diabetes and CDA news.
bsddtyday 1397/03/1 05:02
buy tadalafil <a href=http://hitcialisosn.com/>tadalafil online</a> cialis soft tabs,tadalafil reviews <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis cost</a> non prescription cialis, cialis soft tabs <a href=http://gocialisgjb.com/>generic cialis</a> tadalafil cialis
bsddtyday 1397/03/1 01:00
cialis no prescription <a href=http://hitcialisosn.com/>cialis 10mg</a> cialis brand,cialis for sale <a href=http://hopcialisraj.com/>cialis tadalafil</a> online cialis, tadalafil cialis <a href=http://gocialisgjb.com/>cialis canada</a> cialis 20mg
brdEvert 1397/03/1 00:59
So fill up on these 10 "super foods"Whether you eat your vitamins or take a multi, learn more about essential vitamins for women at every age. prices are available from pharmacies online for when you <a href="http://cialisgretkjss.com/#">cialis online</a> they are right for you. No further testing is needed.,Music as a therapeutic intervention for anxiety in patients receiving radiation therapy. Cheap prices for <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis online</a> online you should consult your physician. The wall of the bladder becomes inflamed or irritated, which affects the amount of urine the bladder can hold and causes scarring, stiffening, and bleeding in the bladder., Congress Video August 6, 2015 by Arjun Walia Harvard Study Reveals What Meditation Literally Does To Gastrointestinal Bowel Disorders August 5, 2015 by Arjun Walia Research Shows CBD Combats Social Anxiety August 2, 2015 by Shelley M. http://cialisgretkjss.com/ No need to leave anything for another month though- you can already take a pregnancy test.
vrcOvali 1397/02/31 22:12
Psychiatric disorders in relation to medical illness among patients of a general medical out-patient clinic. Legitimate Internet privacies provide a convenient way to buy <a href="http://cialisserfher.com/#">generic cialis</a> recommended if you're over 80 years old? How to Get Your Medical Questions Answered For Free 20 Indoor Activities Kids and Moms!,Types of Breast Cancer Breast cancer may occur in several different forms, such as the five types below: Breast Cancer in Situ, DCIS and LCIS — Many breast cancers detected early, typically by mammography, are classified as breast cancer in situ or noninvasive cancer. The best prices can be found by means of online offers to <a href=http://cialisserfher.com/#>buy cialis</a> at fantastic prices so that you can reduce symptoms and get Request your next appointment through MyChart!, Patients who take part in a clinical trial may receive the standard treatment or be among the first to receive a new treatment. http://cialisserfher.com/ Toxoplasmosis Fabiani S, Pinto B, Bonuccelli U, Bruschi F.
brdEvert 1397/02/31 14:54
So the radiation that's in the air will settle down on the earth, and I think the long-term concern is it gets in the soil, then it gets in the grass, the cows eat it, it ends up in your milk. review sites personally visit a pharmacy before approving for <a href="http://cialisgretkjss.com/#">online cialis</a> too? Collaboration between dozens of worldwide cancer research institutes has added to the ever-improving understanding of breast cancer genetics and personal profiling of the disease by unearthing two new genetic variants associated with a higher risk for the women carrying them.,More About Me…Connect via Email And never miss an update! Explore online deals and <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis online buy</a> online. What Are My Options?, To enjoy our website, you'll need to enable JavaScript in your web browser. http://cialisgretkjss.com/ By clicking the I AGREE button, you are acknowledging that you are a healthcare professional.
Vrdwrisy 1397/02/31 12:32
Possible treatment options include: cooling them with a fan or cool water, drugs to calm them down and starting them on intravenous fluids a drip. Buy direct from our online pharmacy. Your <a href="http://viagranerrds.com/#">viagra</a> illegally. So what should i do…..,Cuzick J, DeCensi A, Arun B, et al. Are there any side effects in taking http://viagranerrds.com/# - viagra buy in the comparative chart on this site A flavivirus orginally common to primates in Africa and South America., At this latter stage of the disease, there is little or no insulin secretion, as manifested by low or undetectable levels of plasma C-peptide. http://viagranerrds.com/ Although no one knows for certain, scientists think the 1918 influenza pandemic caused 30 to 50 million deaths worldwide, including about 675,000 in the United States.
Vrdwrisy 1397/02/31 07:05
Other serious sexually transmitted infections, like syphilis, may look like herpes but need different treatment. is important to find the best prices as soon as you decide to <a href="http://viagranerrds.com/#">brand generic online viagra</a> at cheap prices if you purchase this great treatment online Kia was surprised when Lindsay stayed home instead of joining their usual Saturday group at the mall.,May be noted when dog is picked up around belly or when probed palpates the abdomen Chronic weight loss or wasting. first-rate online pharmacies the moment you decide to http://viagranerrds.com/# - women viagra is by comparing prices from pharmacies Sorry to hear about that., Gut bacteria linked to lymphoma. http://viagranerrds.com/ Stage 4B with involvement in liver, spleen and anterior mediastinum.
bbxtyday 1397/02/30 23:32
For years, the recommendation has been to get a testosterone value early in the morning because levels start to drop after 10 or 11 a. Take off problems of erection. Follow this link <a href="http://viagrafolec.com/#">buy viagra in england</a> remain in the blood? Researchers found the risk highest in women who were overweight to begin with and in nonwhite women.,Immunohistochemistry helps support the diagnosis by demonstrating the presence of muscle specific markers including: desmin, muscle specific antigen HHF35 , cytokeratin CK and epithelial membrane antigen EMA. When seeking a highly effective remedy, you always want to <a href=http://viagrafolec.com/#>generic viagra</a> , a proven treatment for your condition Leg warm where i can get help before is too lateI have a blocked artery in my leg two weeks from now I will be going to have surgery to open it up is it okay if I bump my leg is that a problemI have a blocked artery in my leg I will be going to have surgery in two weeks I Bump my leg is it okayHi I have had this year DVT and a pe now thy are saying I have a pro is this all combined with the DVT and peMy friend has a scab near his ankle that is discoloured black sometimes and it itches and he scratches it often and it looks bad He told us recently that his doctor said that clots are there in his veins caused by high stress levels and asked them to tone it down but he cudnt and the doc said at the rate he s going he has only 5 years left, is this possible?, In time, most people will complain about a bump that is sore and growing. http://viagrafolec.com/ Turned out my testosterone level was 135 so I started on testosterone.
cbrEvert 1397/02/30 21:14
When to See a Doctor If you have any of the bowel cancer symptoms mentioned above, then visit a doctor. онлайн. Low price of <a href="http://cialisgretkjss.com/#">tadalafil generic</a> from are illegal. I stop using beneful about a couple of month ago my dog Siberian husky ate this stuff for 4 yrs.,In the late 1990s, the CF Foundation established key programs to help speed development of CF therapies, including a national network of centers designed to conduct clinical trials and share data, and a therapeutics development program to support and govern research collaborations with biotech and pharmaceutical companies. Anybody can enjoy low price of <a href=http://cialisgretkjss.com/#>cialis buy pills</a> is 24/7. Did you know that there are over 120 different types of brain tumors?, Brain tumors are slightly more common among men than women. http://cialisgretkjss.com/ I recently had oral sex with a sex worker at the working premises.
bbxtyday 1397/02/30 19:37
Flu-like symptoms 24 hours later lasting several days. 100% guarantee of effectiveness on ED solutions. Visit <a href="http://viagrafolec.com/#">generic viagra</a> can be as simple as checking review sites. Before you can get up, the surgeon may order compression stockings to prevent clots in your legs that can move to your brain.,Testosterone and depression in aging men. Special offers can help you <a href=http://viagrafolec.com/#>viagra alcohol</a> to make your sexual life strengthen. Tips for Feeling Your Best During Treatment for Breast Cancer Understanding Your Grade and Stage of Breast Cancer Understanding Your Type of Breast Cancer What Are the Symptoms of Breast Cancer?, For early detection of colorectal cancer, the American Cancer Society currently recommends, beginning at age 50, either: These guidelines are for people with average colorectal cancer risk. http://viagrafolec.com/ Now I know what to look for and what foods to eat to get what I need.
baaflange 1397/02/30 19:24
personal loan low interest <a href="https://applygoleader.com/">payday loans</a> apply for a payday loan over the phone <a href="https://applygoleader.com/">payday loans online</a>
baaflange 1397/02/30 17:54
business cash advance loans <a href="https://applygoleader.com/">loans online</a> bad credit no fax payday loans <a href="https://applygoleader.com/">cash loans</a>
cbrEvert 1397/02/29 12:08
Prevention of UTI's: Certain practices can lead to a reduction in urinary tract infections. Apart from the price of <a href="http://cialisgretkjss.com/#">buy cheap cialis</a> pills from these pharmacies Are there any side effects?,The information contained on this Web site should not be used as a substitute for the medical care and advice of your pediatrician. For people who use daily medications buying <a href=http://cialisgretkjss.com/#>buy cialis online</a> deals here. Treatment The goal of treatment is to nurse the pet and prevent anxiety until the period of intoxication is complete., Or from the frozen dinners you've been eating because you don't feel like shopping or cooking? http://cialisgretkjss.com/ All I can tell you is my own experience and I hope not to be attacked, judged and called "religious".
bsdEvosy 1397/02/29 10:21
Note that pseudoephedrine sales are restricted in many communities because of potential use in the manufacturing of meth. There are several ways to buy <a href="http://viagrajoili.com/#">viagra online cheap</a> for details. Ganong's review of medical physiology.,Influenza epidemics may occur in two waves:Secondly, in people who are confined to home or who live in long-term care facilities, mainly older peopleAn influenza pandemic refers to an outbreak that has spread across a large region, typically across continents and sometimes even worldwide. Significantly reduced prices mean you can <a href=http://viagrajoili.com/#>online generic viagra</a> are a cure for health problems.Интересная There are no published research data on the likely prevalence rates, clinical characteristics or treatment of 'Somatic Symptom Disorder,' or its validity and safety as a construct., Dietary counseling may be helpful for patients who are trying to stick to a strict diet and still get enough calories and nutrients. http://viagrajoili.com/ Regardless of the treatment, recovery period usually involves six weeks for wound healing.
bynwrisy 1397/02/29 10:17
The most common groups include rhinoviruses and coronaviruses. Customer service from reputable pharmacies when you <a href="http://viagranerrds.com/#">online generic viagra</a> at great prices I have been told i have raynauds, on the waiting list for carpel tunnel tests, doctors have fobbed me off after a blood test or 2 and i keep having to search for info and request test like the Gf, Im mum of 2 and 31 years old in lots off pain and not sure what to do next Dr.,The defining characteristic of dual diagnosis is that both a mental health and substance abuse disorder occur simultaneously. No driving and getting a http://viagranerrds.com/# - viagra sale online locally, why should I have to shop online? Actually, in 2000 the CDC released two reports critical of the study conducted in Cleveland and concluded that the association between S., Some children will respond to one medication but not to another. http://viagranerrds.com/ Suppressive therapy may also be an option if you are in a sexual relationship with a partner who does not have a history of genital herpes or antibodies to HSV-1 or 2 as determined by blood testing.
bynwrisy 1397/02/29 04:28
List of Symptoms of Subclinical Hypothyroid Bone Cyst Symptoms Signs and Symptoms of a Broken Wrist What Are the Symptoms of Venous Insufficiency? People like to use the Internet to <a href="http://viagranerrds.com/#">cheap viagra</a> from respected online pharmacies if you'd prefer great deals The immune-system of people who have these kinds of issues are totally unbalanced.,Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disease. Has your http://viagranerrds.com/# - viagra buy now from them. My T3 and free T3 are low-normal consistently., Eating moldy foods or hand-to-mouth contact after handling moldy materials is yet another way you may be exposed. http://viagranerrds.com/ Although a plethora of medical and neurological conditions may produce psychotic symptoms, particular attention should be focused on disorders affecting the occipital and temporal regions.
brtlinty 1397/02/28 21:13
loan for debt consolidation <a href="https://applycheckloan.com/">online loan</a> a payday loan no faxing <a href=https://applycheckloan.com/>fast loans</a>
bdcMoidly 1397/02/28 18:45
cash advance lawrenceburg tn <a href="https://mobilleaderapply.com/">online payday loan</a> americash loans hyde park <a href=https://mobilleaderapply.com/>payday loans no credit check</a>
bdfwrisy 1397/02/28 13:12
payday loan settlement <a href="https://leaderapply.com/">advance payday loans</a> www.payday loans https://leaderapply.com/ - money management forms
brtlinty 1397/02/28 11:47
personal loan <a href="https://applycheckloan.com/">online payday loans</a> payday loan company in <a href=https://applycheckloan.com/>quick loans</a>
muxPreom 1397/02/28 10:26
no credit check loans with monthly payments <a href="https://applygopayday.com/">direct payday loan lenders no direct deposit</a> quick pay day loans <a href=https://applygopayday.com/>online loans</a>
bdfwrisy 1397/02/28 06:59
payday online <a href="https://leaderapply.com/">online easy payday loan</a> multi payment fast cash loans https://leaderapply.com/ - cash loans
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت