اسلایدر

«شایری » « shyeri» / شاییر / shayer /
ارسال شده توسط gandomban . | ( نظرات )
شایری واژه ای لکی و لری است و به معنای سرودن ابیاتی است به صورت هجو و هجا کردن شخصی به خاطر اینکه از او کاری مخالف نظر شاعر روی داده باشد.این واژه در ظاهر همسان واژه ی شاعری در زبان فارسی است اما در زبان لکی علاوه بر حفظ معنی مصدری خود ، دارای معنی اصطلاحی گردیده و آن عبارت است از اینکه کسی را با ابیاتی موزون و خنده دار و گاه غیر مودبانه و هزل هجو کنند.
افراد «شاعر» را مردم با همان مصداق زبان فارسی ، « شاییر / shayer » مورد خطاب قرار می دهند واز ارج و منزلت بسیاری بر خوردارند .هر چند درمورد افراد «شایری وه ش» هم نظر نامناسبی ندارند ،اما بین این دو تفاوت قائلند و شاعران واقعی از احترام خاصی بهره می برند.
شایری و شایری وه ش مختص گروهی خاص بود که به همین اسم «شایری وه ش» یا «ده لی» معروف بودند، صرف نظر از اینکه افرادی هم در میان مردم وجود داشت که دارای ذوق هنری شاعری و بداهه گویی بودند و گهگاهی هم اشعاری به صورت طنز و مطایبه و شوخی با دیگران می سرودند.شاعران بزرگ لک و لر نیز گاهی اشعار طنز و تاثیر گذار خود را در میان مردم منتشر می کردند و هم اکنون هم شاعرانی با ذوق و قریحه سکان دار این نوع ادبی هستند.
ادبیات اجتماعی و انتقادی از شاخه های مهم زبان و ادبیات فارسی بوده واز زمانهای گذشته تا حال گویندگان و طرفدارانی در میان شعرای بنام و صاحب سبک داشته است.
طنز به عنوان ظرفی برای پیش کش این انتقادات و بیدار کردن و آگاهی بخشی به مخاطبان جایگاهی مهم و ارزنده در این نوع ادبی دارد.
در ادب فارسی دو مقوله ی هجو و هزل هست که اولی ضد مدح و دوم ضد جد است . طنز زیر مجموعه هجو است و زمانی که به اوج می رسد و هجو را کامل می کند می توان گفت که همان هجو است که رشد نموده و دارای تاثیری عمیق و بیدارکننده گردیده.
و اما فکاهی زیرمجموعه ی هزل است.در هر صورت فکاهی و طنز هردو انسان را می خندانند ، اما فکاهی (فکاهه) دارای نتیجه ی نوشخند و خنده ای از روی لذت و شیرینی است ،ولیکن طنز هر چند حاصلش خنده است ، اما این خنده نیشخندی است همراه متنبه شدن و به خود آمدن وگاه یک طنز می تواند به نتیجه ای مثبت و تغییری ثمر بخش منجر شود، در حالیکه نوشخند گذرا و آنی گاهی هم متنبه کننده است.
طنز در لغط عبارت از مسخره کردن و طعنه زدن است ودر اصطلاح به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می‌شود که اشتباهات یا جنبه‌های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوه‌ای خنده دار به چالش می‌کشد.
درفرهنگ دهخدا در باره ی طنز اینگونه آمده است :
طنز:
فسوس کردن . (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). فسوس داشتن . (دهار).افسوس داشتن . (زوزنی ). افسوس کردن . (تاج المصادر). بر کسی خندیدن / عیب کردن .(زوزنی)/ سخن به رموز گفتن . (غیاث ) (آنندراج)
• ((اِمص ) طعنه . (غیاث ) (آنندراج ). سخریه: آنچه دیده و شنیده از احوال نوخاستگان و حرکات ایشان و سخنان باطنز که میگفتند بازراند. (تاریخ بیهقی ص ۵۹۹). بزرگان طنز فرانستانند. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۲).
(خاقانی) مرا بطنز چو خورشید خواند آن جوزا/ زبون تر از مه سی روزه ام مهی سی روز
عبید زاکانی از نام آوران و سر شناس ترین این گویندگان است و منظومه ی موش و گربه ایشان نمونه ای بارز و ماندگار از این نوع ادبی می باشد.
عبید از دانایان و عاقلان که درک و فهم کافی برای پی بردن از ظاهر کلملت به باطن آنها دارند می خواهد که داستانش را همچون در غلطانی بنگرند و پندی را که منظور نظر شاعر است، درک کنند و از زیبایی طنز شعر هم لذت ببرند.
ای خردمند عاقل و دانا قصه موش و گربه برخوانا
قصه موش و گربه منظوم گوش کن همچو درغلطانا
کتاب چرند و پرند دهخدا نیز نمونه ای بارز از طنز سیاسی معاصر است.
در لرستان شاعر توانا و طنز پرداز لر زبان مرحوم اسداله امرایی امیرپور شاعر بلندآوازه طرهان است. می‌توان امیرپور را برجسته‌ترین شاعر طنزپرداز لرستان دانست.برخی اشعار طنز ایشان به زبان فارسی و برخی لری می باشد. نمونهایی از شعر فارسی این شاعر کوهدشتی:
با تحیر شو دمی خیره به اعمال طرق /هر رئیسی و هر مباشر پول‌ها دزدید و رفت
این مظالم جمله انجام وظیفه نام داشت / هرکه آمد چون کنه بر پای لر چسبید و رفت
داستانی زیبا از اولین شعر امیرپور نقل شده که ذکر آن در این مجال مناسب است، می‌گویند:
روزی هوا سرد و سوزان بوده برادرش اسفندیار با دستپاچگی از در وارد می‌شود در آن حال بوی سرخ‌کردنی (پیاز داغ) به مشامش می‌رسد وی ظاهراً با بی‌تابی از مادر، درخواست غذا می‌کند، امیرپور هم شاهد این ماجرا است و فوراً شعری می‌گوید که خود و ی آن‌را اولین شعرش دانسته است:
مه اسفندیارِ پشت مِلْ زوتم / د موقع نهار و ننه‌ام گوتم
بو پیاز داخی آما و پتم / مویم سیخ بیه دِ زیر کوتم
یعنی: من اسفندیار هستم که پشت گردنی برآمده دارم، در موقع نهار به مادرم گفتم که بوی پیاز داغی به مشامم می‌رسد و موی بدنم از زیر کتم مثل سیخ راست شده است.
از شعرای معاصر همچنین می توان به شاعر لک زبان اقای رضا حسنوند که دارای اشعاری به صورت طنز در موارد مختلف هستند اشاره نمود ،که مشهورترین طنز اجتماعی ایشان دایا نامه و بارزترین طنز سیاسی- اجتماعی ایشان مزدا نامه است.
دایا نامه :
یِ دایا میِ دی هه سه هه س بیتیِ / زنِیِ به سده یِ نه فه س بیتیِ
رنگ روی برّیا ئیِ طور گینو / سی هُشگا بردی چوی پوس لیمو
شکت ئو بی گیو هول ئو هراسو / پی ترّ موئتی یا شا خراسو
یاریم ده بلکم ایمسال نمرم / ای آخر عمره دیگلم بگرم
واما باز گردیم به افراد «شایری وه ش» که گاهی به عنوان« ده لی»از آنها یاد می شود ، بیشتر کارشان بر روی هجو و منکوب کردن مخاطب شعریشان متمرکز بود و از هیچ نسبتی چه به حق و چه ناحق رویگردان نبودند. این « ده لی ها » بیشتر از میان افرادی که به «لوطی» معروف بودند ، بر می خاستند و بودند افراد غیر «ده لی» که به این کار مبادرت می کردند.گاه مخاطب را به خاطر عدم پذیرایی و یا رعایت نکردن بهداشت یا پرداختن هدیه ای ناچیز ،یا بر زبان آوردن کلماتی بر ضد خواسته و مرام «ده لی» واز اینگونه موارد شامل هجو خود می کردند.
نمونه هایی برای آن زیاد است که ما به خاطر حفظ حرمت کلام و اینکه ممکن است مخاطبان آنها در بین مردم مشهور و شناخته شده باشند و این کار به آنها لطمه ای وارد کند ، از آوردن آنها خود داری می کنیم. گاهی این افراد، وسیله، حیوان یا پیش آمدی را موضوع هجوخود قرار می دادند.نمونه ای از آن در هجو «یابو» است.افراد شایری وش ،در واقع از شخص مورد خطاب خود حق السکوت می گرفتند تا اشعار را ادامه ندهند. اشعار افراد شایری وه ش توان به کار گیری موسیقی را برای انتشار داشت ، زیرا بیشتر این گویندگان از افراد مجری موسیقی محلی بودند و توانایی و امکان اجرای آن را به شکل ترانه نیز در اختیار داشتند.
شعرای گمنامی هم اشعاری را به عنوان طنز در میان مردم به جای گذاشته اند که خواندن آنها خالی از لطف نیست .گاهی این اشعار از یک محیط به محیطی دیگر رفته و در میان همه ی مردم ماندگار شده و گاه برخی از این اشعار فقط در حیطه ی کوچک زندگی گوینده مانده و افراد کمتری از ان آگاهی دارند .بنا براین برماست که این گفته ها را در جایی مکتوب کنیم و آنها را از پرتگاه فراموشی برهانیم. شعر «گایاری »که به زبان لکی سروده شده یکی از این اشعار طنز و زیباست:
شوسو گُنیِ بی چِمه گایاری / زه مین مه رِن گال نا کاری
گیلا گیر کردی ئی مه رز مینگو / دیم کوره میشیِ یهات ئی زو
میش ، میشیِ نُیی ، یِ آفاتی بی / سه ر خُت ئو مِل خُت بلا فاتیِ بی
از دیگر اشعار طنز می توان به شعر «قُله» « ملخ» اشاره نمود، که اثر مرحوم عینشاه سوری اهل ژیریان الشتر و به زبان لکی و طنز است . این شعراز دست و پنجه نرم کردن مردمان کشاورز لرستان با بزرگترین آفت کشاورزی در سالهای قبل از انقلاب حکایت دارد.مطلع این طنز، بیت زیر است :
قُله ئیر جمیا ئیِ زیو تا که م /ئیِ مابین خاک ئرو ئو ئه جه م
نوا سواریِ ، هات ئو پاعلم
قله کاردیه بی وینیِ زال پیر /سرهنگی ریِ کردیِ ئه را جلو گیر
هرگه هرگه بی ،باده باده بی /چوین شازاه میِ ئمام زاده بی
قله ، یِ سه ر بی ، کُلی نیشد ئو بال /ئو چوین ئمام بی چنیه ئستقبال
این طنز ابیاتی بلند د ارد و ملخها را با طنزی شیرین تا الشتر همراهی می کند و درگیری ماموران دربار شاهنشاهی و ملخها و دست خالی مردم ، بسیارزیبا و شنیدنی می باشد.از اینگونه اشعار در هر منطقه ای بسیار است و همتی می خواهد که همه را جمع آوری کند و در کتابی محفوظ نماید. ان شا الله که جوانان ما این کار را بکنند.
منابع :طنزها و لطایف اخلاقی در ادب فازسی ،فاطمه ی عسگری/فرهنگ دهخدا / دیوان عبید زاکانی/ پایگاه تحلیلی خبری میر ملاس نیوز(نوشته ی محمد جعفر محمد زاده ) و آن هم به نقل ازشماره‌ی ۵۳ فصل نامه‌ی گفتار سبز/می توانید نظرات خود رااینجا بنویسید*-*-*-*وارد کردن ایمیل الزامی نمیباشد.
sling tv 1398/10/29 07:21
Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came
to take a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will
be tweeting this to my followers! Great blog and superb design and style.
sling tv 1398/10/17 20:32
This piece of writing is actually a pleasant one it helps new internet visitors, who
are wishing in favor of blogging.
sling tv 1398/10/17 07:44
Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for
a blog web site? The account helped me a appropriate deal.
I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided
brilliant clear idea
coconut oil health benefits 1398/08/13 14:24
Right here is the perfect webpage for anyone who really wants to find out
about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that
I really will need to…HaHa). You certainly put a new
spin on a subject that's been discussed for many years.
Great stuff, just excellent!
quest bars cheap 1398/07/17 13:10
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity
about unpredicted emotions.
quest bars cheap 1398/06/17 22:38
Hi, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing data,
that's in fact fine, keep up writing.
minecraft games 1398/06/14 11:50
What i do not realize is in fact how you
are not really much more well-liked than you may be now.
You're very intelligent. You realize thus considerably relating
to this topic, produced me individually believe it from a lot of
numerous angles. Its like men and women are not fascinated except it's one thing to do with Woman gaga!
Your own stuffs excellent. All the time handle it up!
minecraft games 1398/06/12 15:50
Hello there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I
realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy
I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
quest bars cheap 1398/06/2 09:50
This is my first time visit at here and i am truly impressed to read all at one place.
quest bars cheap 1398/06/1 13:15
I really like what you guys are usually up too. Such clever work and exposure!
Keep up the awesome works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.
minecraft games 1398/05/28 18:09
You ought to be a part of a contest for one of the best websites online.
I am going to highly recommend this web site!
plenty of fish dating site 1398/05/22 18:04
I’m not that much of a internet reader to be honest but your
sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to
come back down the road. Many thanks
plenty of fish https://natalielise.tumblr.com 1398/05/10 10:32
Do you have a spam issue on this blog; I also am
a blogger, and I was wondering your situation; we have
created some nice procedures and we are looking to trade solutions with other folks, please shoot me
an e-mail if interested. natalielise pof
smore.com 1398/05/4 06:57
First off I would like to say great blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you
do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your
mind prior to writing. I've had a difficult time clearing my thoughts
in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted
simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Kudos! pof natalielise
natalielise 1398/05/2 17:41
Hey There. I found your weblog the usage of msn. That is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful
information. Thank you for the post. I'll certainly comeback.
natalielise pof
where to buy viagra in hua hin 1398/03/18 14:11

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
http://tinyurl.com 1398/01/21 23:46
Great blog you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards
that cover the same topics talked about in this article? I'd really like to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share
the same interest. If you have any suggestions,
please let me know. Thanks!
http://tinyurl.com/yywy88bk 1398/01/19 19:02
If some one wants expert view regarding blogging and site-building then i recommend him/her to pay a quick visit this weblog, Keep up the good work.
minecraft 1398/01/18 00:02
Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very useful info specifically the last part :) I care for such info a lot.
I was looking for this certain info for a long time. Thank you
and good luck.
minecraft 1398/01/15 18:50
Hi there! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My site discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we
could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!
minecraft 1398/01/15 01:32
Your method of telling everything in this post
is really fastidious, every one be able to effortlessly know
it, Thanks a lot.
Foot Issues 1396/05/9 10:30
Cool blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand
out. Please let me know where you got your theme.
Thanks a lot
How do you grow? 1396/05/6 18:00
I visited several websites but the audio feature for audio songs present
at this site is really marvelous.
What causes pain in the Achilles tendon? 1396/05/6 10:00
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our
entire community will be thankful to you.
Can you stretch to get taller? 1396/04/24 11:17
You ought to be a part of a contest for one of the finest websites on the net.

I'm going to highly recommend this web site!
Can you stretch to get taller? 1396/04/24 11:13
You ought to be a part of a contest for one of the finest websites on the net.

I'm going to highly recommend this web site!
manicure 1396/02/13 22:28
I all the time used to read post in news papers but now as I am
a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.
manicure 1396/02/11 19:21
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs. But
he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several
websites for about a year and am nervous about switching to another platform.

I have heard good things about blogengine.net. Is there
a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be really appreciated!
manicure 1396/01/20 08:51
It's perfect time to make a few plans for the long run and it is
time to be happy. I have read this post and if
I may I desire to counsel you some attention-grabbing issues or suggestions.
Perhaps you could write next articles relating to this article.
I want to learn even more things approximately it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
لطفا در نظرسنجی شرکت کنید.
سوال: پیشرفته ترین شهرستان مننطقه لکستان کدام شهرستان میباشد؟ (فرهنگی،اقتصادی،علمی ،ساختار شهری و... )وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

آمار واطلاعات سایت
محل درج تبلیغات

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

وب سایت رسمی از گندمبان تا لکستان

کانون تبادل افکار مردم لک زبان

اخبار و روزنامه های امروز
پر بازدیدترین مطالب سایت

کد پربازدیدترین

نظرسنجی واشتراک گذاری

پشتیبانی

تصویر ثابت

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو